Divisionschef för Svenska kraftnäts gemensamma funktioner

Senaste ansökningsdag:

Divisionen har det samlade ansvaret för IT, inköp, juridik, ekonomi, finansiering, informationshantering, HR, intern och extern kommunikation, hälsa, miljö, säkerhet samt intern service.

Styrningsfrågor är viktiga inom divisionen, såsom ekonomisk styrning och uppföljning, styrning mot gemensamma övergripande mål, portfölj- och projektstyrning, IT-styrning, verkets ledningssystem samt styrning ur ett säkerhetsperspektiv. Divisionen ger ett omfattande stöd till Svenska kraftnäts två andra divisioner. Divisionen ansvarar även för myndighetsuppgifter inom elberedskap, dammsäkerhet och säkerhetsskydd med uppgifter som även kan beröra hela elbranschen.

Dina arbetsuppgifter
Divisionschefens huvudsakliga ansvar är att strategiskt utveckla och driva divisionens olika verksamhetsområden. Divisionschefen leder en division med ca 240 medarbetare med f.n. fyra avdelningar som i sin tur består av flera enheter. I uppdraget ingår budget- och verksamhetsansvar för divisionen. En organisationsöversyn inom divisionen pågår vilket kommer att medföra förändringar.

Divisionschefen ingår i verkets högsta ledningsgrupp och företräder Svenska kraftnät i olika externa forum. Befattningen är placerad i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du som söker har akademisk examen minst 120 hp och har ledarerfarenhet från större organisationer och erfarenhet av att leda andra chefer på en strategisk nivå. Du har också mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande är erfarenhet av innovation och IT-driven utveckling, digitalisering och IT-styrning, liksom arbete på myndighet i ledande position. Du bör också erfarenhet av skilda arbetsområden inom divisionens ansvarsområden samt erfarenhet av att leda större utvecklings- och förändringsarbete.

Dina personliga egenskaper
Som person har du ett visionärt och strategiskt synsätt och har ett brett perspektiv på frågor och kan tänka nytt. Du har förmåga att skapa goda relationer, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna stf generaldirektör Bo Krantz 010-475 81 36  eller HR-direktör Claes Vallin, tel. nr. 010-475 82 61. Fackliga representanter är Maria Bergqvist 010-475 82 90, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.


Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2018.