Divisionschef till Svenska kraftnäts Systemdivision

Senaste ansökningsdag:

Divisionen utövar systemansvaret och ansvarar för utveckling av stamnätet och design av elmarknaden.

Ansvaret omfattar daglig drift av stamnätet och att Sveriges elförbrukning är i balans varje sekund dygnet runt samt att reglerresurser finns tillgängliga för ett stabilt elkraftsystem på kort och lång sikt. Divisionen arbetar löpande med kraftsystemanalyser, framtidsscenarier, nätutredningar, nätplanering och samhällsekonomiska analyser för att möjliggöra framtida förstärkningar och utbyggnad av stamnätet för el. Divisionen har ett omfattande samarbete med övriga TSO:er i norden och inom EU.

Divisionen ansvarar även för utveckling och förvaltning av systemstöd för den operativa driften inklusive system för elektroniskt informationsutbyte för aktörer på elmarknaden. I uppgiften ligger även att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. I divisionen ansvarar också för teknikutvecklingsfrågor samt inriktning och samordning av Svenska kraftnät FoU-frågor.

Dina arbetsuppgifter
Divisionschefens huvudsakliga ansvar är att strategiskt utveckla och driva divisionens verksamhetsområden. Divisionschefen leder en division med ca 200 medarbetare med f.n. två avdelningar vilka i sin tur består av flera enheter. I uppdraget ingår budget- och verksamhetsansvar för divisionen. En organisationsöversyn inom divisionen kommer att genomföras under 2018 vilket kommer att medföra förändringar.

Divisionschefen ingår i verkets högsta ledningsgrupp och företräder Svenska kraftnät i olika externa forum såväl nationellt som internationellt. Befattningen är placerad i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du som söker har akademisk examen minst 120 hp och har ledarerfarenhet från större organisationer och erfarenhet av att leda andra chefer på en strategisk nivå. Du har också mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande är arbete i ledande position i energisektorn – särskilt el och erfarenhet av innovation och IT-driven utveckling (digitalisering). Du bör också ha erfarenhet av att leda större utvecklings- och förändringsarbeten – särskilt med inslag av processer.

Dina personliga egenskaper
Som person har du ett visionärt och strategiskt synsätt och har ett brett perspektiv på frågor och kan tänka nytt. Du har förmåga att skapa goda relationer, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.


Vill du veta mer
, kontakta gärna stf generaldirektör Bo Krantz 010-475 81 36  eller HR-direktör Claes Vallin, tel. nr. 010-475 82 61. Fackliga representanter är Maria Bergqvist 010-475 82 90, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.


Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2018.