Enhetschef till enheten Verksamhetsut­veckling

Senaste ansökningsdag:

Enhetschef till enheten Verksamhetsutveckling

Vill du leda vår nya enhet Verksamhetsutveckling?

Enheten Verksamhetsutveckling har tillsammans med HR och Kommunikation en central roll att samordnat och proaktivt stödja verkets förändringsresa. Arbetet sker med metoder, verktyg, utbildning, facilitering och coaching avseende strategi- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, kulturutveckling samt intern och extern kommunikation. Enheten verksamhetsutveckling är organisatoriskt placerad inom avdelningen Organisationsutveckling och består av 12 tjänster inklusive enhetschef. Enheten ska borga för ett helhetsperspektiv och skapa förutsättningar för att alla inom verket ska kunna arbeta på ett bra och enhetligt sätt med verksamhetsutveckling.

I enhetens ansvar ingår idag följande verktyg, metoder och modeller:
– Utveckling och implementering av strategin inkl. drivning och uppföljning
– Projektstyrning, portföljstyrning samt planering och genomförande av projekt
– Processkartläggning och processutveckling
– Utveckling och förvaltning av IT-processer
– Digital innovation

Enheten ansvarar för att stödja utveckling, träning och facilitering av metoder och verktyg inom verksamhetsutveckling (se centrala delar ovan); tillämpningen ansvarar berörd verksamhet för. Respektive division/avdelning/enhet ansvarar fortsatt för utvecklingen av sin verksamhet i enlighet med uppsatta planer.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att leda, utveckla och driva enheten och de arbetsområden som beskrivits ovan. Enhetschefen ingår i ledningsgruppen för Avdelning Organisationsutveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap. Under dina år har du verkat inom olika typer av verksamheter och har erfarenhet av chefs- och ledarskap inom olika verksamhetsområden. Du har tidigare erfarenhet av att leda, utveckla och coacha självgående medarbetare, gärna i en större organisation. Du har god förståelse för metoder och verktyg inom verksamhetsutveckling och har erfarenhet av att leda verksamheter med ansvar för verksamhetsutveckling. Meriterande om du har erfarenhet av att leda verksamhet i förändring.

Dina personliga egenskaper
Du är en stabil ledare med mod att driva igenom förändringar. Som person har du ett visionärt och strategiskt synsätt. Du har ett uttalat utvecklingsfokus, både vad gäller verksamhet och personal. Vidare har du en stark förmåga att skapa goda relationer och bygga team samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du leder, motiverar och delegerar genom tillitsbaserad styrning och skapar engagemang, delaktighet och samarbeten. Ditt beteende och sätt att vara är viktigt som kulturbärare.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta HR-direktör Sirpa Holmroos 010-475 80 09 alt. HR-chef Jessica Levander 010-475 86 93.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober.