Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Examensarbete, Komplexa numeriska analyser på grafikkort (GPU)

Senaste ansökningsdag:

Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Enheten Driftapplikationer ansvarar för utveckling och förvaltning av våra egenutvecklade operatörssystem och hjälpmedel. Enheten består av 10 personer uppdelat på två team som jobbar med att utveckla program för realtidssimulering och analys av kraftsystemet.

Bakgrund
Svenska kraftnät använder ett egenutvecklat verktyg för belastningsfördelningsanalys (loadflow) som stöd till kraftnätets tillståndsestimator. Eftersom verktyget används skarpt är det höga prestandakrav. Beräkningshastigheten ökades redan genom flertrådning på flera CPU-kärnor, men det finns studier som visar att prestandan skulle kunna ökas ytterligare mångfaldigt genom utökad parallellisering med hjälp av grafikkort. Det skulle även gynna enhetens egenutvecklade realtidssimulator (ARISTO) för dynamiska förlopp i högspänningsnätet.

Uppdraget
Dagens implementation av belastningsfördelningsanalysen (loadflow) i C/C++ är baserad på Newton-Raphson, matrisfaktoriseringar och andra standardmetoder.

Du kommer börja ditt arbete med en förstudie om vilka av metoderna som används i dagsläget som går att ersätta med beräkningar på grafikkort och på vilket sätt, samt en uppskattning om graden av prestandahöjningen. Resultatet av förstudien blir en lista med förbättringsförslag, en uppskattning av arbetsinsatsen för varje punkt på listan, samt uppskattad nyttan på prestandan.

Nästa steg - och exjobbets största bidrag - blir att i samsyn med teamet välja ett av de förslag du har kommit fram till under förstudien och implementera förbättringen. Din implementation ska fokusera på kodens stabilitet, prestanda, och lättläsbarhet. Vi uppmuntrar dig att i så stor grad som möjligt använda färdigt tillgängliga funktionalitet i befintliga bibliotek som t.ex. OpenCL eller andra beprövade standardbibliotek.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund
- Du har studerat programmering och helst tagit kurser om programmering av grafikkort.
- Du har god kunskap om olika bibliotek att programmera grafikkort.
- Det underlättar om du är van vid Linux och GCC.
- Kompetens inom numeriska metoder och intresse för elkraft är meriterande.

Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till vår HR-specialist Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till enhetschefen för Driftapplikationer Fadi Bitar, tel. 010-475 88 26

Vi vill ha din ansökan senast den 17 oktober 2019, planerad start för examensarbetet är 3 februari 2020.