Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Examensarbete: Tillståndsb­edömning av frånskiljare och effektbrytare

Senaste ansökningsdag:

Affärsverket Svenska kraftnät har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Svenska kraftnät söker nu en person som vill göra examensarbete inom riskbaserad förvaltning på enheten Förvaltningsutveckling.

Enheten Förvaltningsutveckling ansvarar för att samordna verksamhetsutveckling och utveckla strategisk förvaltning med tillhörande processer tillsammans med övriga funktioner på Svenska kraftnät. En del av förvaltningsstrategin innebär att vi vill gå från kalenderstyrt underhåll till riskbaserat underhåll med mer datadrivna och automatiska beslut.

Bakgrund
För att undersöka möjligheten med tillståndsbaserat underhåll har sensorer och mätsystem installerats i flera stamnätsstationer i ett tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt. Fyra DC-strömsensorer har installerats i olika stationer för att mäta de motorströmmar som uppstår vid manövrering av frånskiljare och effektbrytare.

Uppdraget
Uppdraget är att undersöka om att det går att använda de insamlade mätvärdena från strömsensorerna för att hitta mekaniska fel på frånskiljare och effektbrytare genom att automatiskt detektera avvikelser i tidsåtgången vid manövrering. Det långsiktiga syftet är att implementera en metod i Svenska kraftnäts nya business intelligence system för automatisk riskanalys.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

En DC-strömsensor sitter på kabeln som matar flera apparater, bl.a. frånskiljare och effektbrytare. Ett första moment är att skilja strömmen som går till frånskiljarens motor från den som går till brytarens motor. Frånskiljaren öppnas långsamt av motorn, medan brytare ska arbeta snabbare. Därför har en brytare fjädrar som utför manövrarna. Fjädrarna spänns av motorerna. Av den anledningen kan denna diagnostik endast bedöma motorn och dess koppling till fjädrarna, inte själva till- och frånmanövreringen av brytaren. Nästa moment är att skilja strömmen till de tre faserna från varandra.

Denna studie kommer till stor del gå ut på att signalbehandla kurvorna och möjliggöra framtida analyser av större datamängder med syfte att kunna bedöma apparaternas tekniska tillstånd (frånskiljarens manöverdel eller brytarens fjäderspänningsanordning).

Exempel på intressanta parametrar att studera är:
> gångtider
> moment
> strömtoppar
> tidsdiskrepanser mellan faser

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Din profil/bakgrund
> Intresse för dataanalys och hantering av större datamängder
> Goda programmeringskunskaper, såsom Matlab, Python eller R
> Förmåga att arbeta självständigt och i team med andra.

Du bör behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan arbetet kan påbörjas.

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Elin Viberg tel. 010-475 87 86.

Vi vill ha din ansökan senast den 2 juni 2019, planerad start för examensarbetet är i september 2019.