Informationssp­ecialist med fokus på informationsk­lassning

Senaste ansökningsdag:

Vi bygger just nu ut det svenska stamnätet för att möta framtidens krav på elmarknaden och behov av säkra elleveranser. En resa som ställer höga krav på informationshanteringen inom Sveriges elförsörjning.

Vår verksamhet hanterar känslig och samhällsviktig information som är nödvändig för att elsystemet ska fungera men som i fel händer kan skada elförsörjningen i Sverige och rikets säkerhet. Vi söker nu dig som vill bli en viktig del av vårt säkerhetsarbete.

Du kommer att tillhöra enheten Säkerhet och tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som informationsspecialist har du huvudansvaret för att vidareutveckla Svenska kraftnäts arbete med informationsklassning. Du arbetar fram styrdokument och arbetssätt, samt förankrar och implementerar dessa i organisationen. Du kommer också att fungera som en motor för myndighetens arbete med informationsklassning, bland annat genom att ge råd och stöd till verksamheten och genom att leda och dokumentera workshops inriktade på att klassa information.

Du har ett nära samarbete med enhetens informationssäkerhetsspecialister och bidrar i arbetet med klassning av IT-system.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom informationshantering eller informationssäkerhet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Du har också:
> minst två års relevant erfarenhet av arbete med informationshantering eller informationssäkerhet
> erfarenhet av att utforma styrdokument och arbetssätt för informationsklassning samt
> erfarenhet av att genomföra informationsklassning av komplexa informationstillgångar

Det är meriterande om du har att du har kunskap om de lagkrav som styr statliga myndigheters verksamhet, i synnerhet kopplat till informationshantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att planera och genomföra workshops med både chefer och medarbetare.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en självgående person med en god analytisk förmåga. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Med din pedagogiska förmåga som grund kan du för-medla såväl lagkrav som informationsmodeller på ett lättförståeligt sätt.

Det är viktigt att du är utvecklingsinriktad och tar eget ansvar för ditt arbetsområde. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt arbete i mål.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. I den här tjänsten breddas din kunskap inom områden som informationssäkerhet, säkerhetsskydd och elberedskap. Inom myndigheten finns goda möjligheter till fortbildning.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Erik Nordman, tel. nr. 010-475 81 11 alternativt HR-specialist Maria Jäderberg, tel. nr. 010-475 81 23. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2018.
Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.