Sommarjobba som skoglig inventerare på Svenska kraftnät

Senaste ansökningsdag:

Vill du också vara med och bidra till att Sverige aldrig stannar? Ta chansen och sommarjobba i en utvecklande och samhällsviktig verksamhet. Nu söker vi fyra personer som vill arbeta med kvalitetsuppföljning av skogligt underhåll hos oss på Svenska kraftnät.

Är du en driven och nyfiken person med intresse för elbranschen? Då har du chansen nu! Svenska kraftnät utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el – elens motorvägar.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill vara med och följa upp det skogliga underhållet längs våra ledningar. Du kommer att tillhöra enheten ledningsunderhåll som består av 9 personer. Ledningsunderhålls övergripande ansvar är att driva underhållet av luftledningar, kabel, ledningsgator samt opto hos Svenska kraftnät.

Fältarbete sker över stora delar av Sverige uppdelat på uppdelat på två regioner, norr och söder. Arbetet sträcker sig under en period av 5-6 veckor under perioden juni-augusti 2019.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som skoglig inventerare kommer att innebära skogsvårds- och naturhänsynsuppföljning samt andra typer av fältarbete längs våra kraftledningar. Rollen kommer även att innefatta:
> Uppföljning av röjningsentreprenader
> Avverkningsuppföljning
> Arbete med biologisk mångfald

Utvecklingsmöjligheter
Du kommer att få en inblick i hur nätägare arbetar med biologi och skog. Du kommer efter en utbildning och introduktion att samla in data i fält, göra bedömningar avseende genomförd röjning/avverkning samt göra bedömningar som gynnar biologisk mångfald i ledningsgator. Verktyg som du kommer att använda är bl a collector och ArcGIS online.

Din bakgrund
Vi ser helst att du har påbörjat en högskole- eller universitetsutbildning inom skog, jordbruk, biologi, fastighetsrätt eller liknande. Vidare har du erfarenhet av:
> Fältarbete
> Insamling av data i fält via GIS-system

Vi ser gärna att du har erfarenhet av underhållsarbete i någon form.

Körkort är ett krav.

Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du är självständig och kan ta egna initiativ samtidigt som du är en del av ett team eftersom ni kommer arbeta i par. Arbete i fält kräver stor vana av att klara sig i skog och mark.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna Jan-Erik Bjermkvist, 0704-758332. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 april. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.