Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Strategisk Analytiker för investeringsstyrning

Senaste ansökningsdag:
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Då är du välkommen att söka en tjänst hos oss på Systemdesignen-heten på Svenska kraftnät vilken har en inriktning mot investeringsstyrning.
 
Enheten Systemdesign är en del av Kraftsystemsavdelningen och har som upp-drag att utveckla ett elkraftsystem med hög leveranssäkerhet, hög tillgänglighet och med rätt överföringskapacitet både idag och i framtiden.
 
Enheten har en beställarfunktion som ansvarar för strategisk portföljplanering av avdelningens delportföljer (produktions-/förbrukningsanslutningar, kraftsystem-förstärkningar och utlandsförbindelser) och kvalitetssäkrar de underlag som tas fram för anläggnings- och systemprojekt.
 
Enheten ansvarar även för kraftsystemets styrande ramverk som innebär att ut-veckla och förvalta föreskrifter, avtal, rutiner och riktlinjer som berör kraftsyste-mets övergripande design och funktion, från ställverksdesign till spänningsregle-ring.
 
Hos oss får du en bred roll med varierande arbetsuppgifter samtidigt som möjlig-heter ges att arbeta mer fokuserat mot vissa specialistområden, såsom exempelvis anslutningskoder.
 
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
 
Dina arbetsuppgifter
I rollen som strategisk kraftsystemanalytiker kommer du främst att ha delansvar för avdelning Kraftsystems interna beställarfunktion för investeringsverksamhet-en. Tjänsten kommer även att innefatta:
> Intern bedömning av projektmognad inför finansiellt beslut och stöd inför finansieringsbeslut
> Strategisk planering av investeringsportföljen samt att driva arbetet för att effektivisera investeringsverksamheten genom att ta fram och förvalta
princi-per för kraftsystemets strategiska utformning
> Representera enheten i olika styrgrupper för större investeringsprojekt
> Möjlighet att delta i enhetens övriga arbetsuppgifter som övergripande rör anslutningsärenden, marknadsintegration och systemförstärkningar.
 
Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom ansvarsområdet och utbyta erfarenheter med dedikerade kollegor med lång erfarenhet.
 
Din bakgrund
Du ska ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Vidare har du erfarenhet av:
> Gedigen erfarenhet av, eller förståelse för, systemplanering av transmission- eller regionnät
> Kunskap av styrning av investeringsverksamhet inom energibranschen
> God kommunikativ förmåga, i tal och skrift, för svenska och engelska.
 
Vi ser gärna att du har:
> God kunskap om det nordiska kraftsystemets uppbyggnad och drift
> Erfarenhet av teknisk koordinering och tekniskt ledarskap
 
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att tänka strategiskt samt kan skapa dig en hel-hetssyn då enheten säkerställer och stöttar en långsiktighet i utveckling av Sveri-ges kraftsystem.
 
Rollen innefattar mycket tvärfunktionellt arbete varför vi ser att du även har en mycket god samarbetsförmåga, är kommunikativ och van att koordinera kom-plexa uppgifter i samverkan med andra. Du har en strukturerad problemlösnings-förmåga och medvetenhet om mål och kvalitetsstandard då enheten utvecklar avdelningens processer och beställarfunktion.
 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
 
Vill du veta mer? I den här rekryteringen samarbetar vi med Avancos. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr 0700 94 74 94, christopher.hager@avancos.se. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
 
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2020. Vi behandlar an-sökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
 
Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi blev i maj 2020 klassade som branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutets årliga mätning. Det är ett fantastiskt resultat som visar att vårt arbetsmiljöarbete och fokus på det personliga ledarskapet givit resultat. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.
 
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kom-mer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.