Svenska kraftnät söker dig som vill utveckla Sveriges elberedskap

Senaste ansökningsdag:

Vi söker dig som vill arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet och bidrar till att utveckla elberedskapen inom Sveriges elförsörjning.

Du kommer att arbeta på enheten för Elberedskap som består av 14 personer. Enhetens övergripande ansvarsområden är Svenska kraftnäts uppgifter inom elberedskap, krisberedskap, civilt försvar och dammsäkerhet. Enheten leder elförsörjningens arbete med att motstå och hantera svåra påfrestningar.

Tjänsten är placerad på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och krig. Du ska arbeta självständigt och tillsammans med andra driva utvecklingsarbete inom elberedskapsområdet.

I tjänsten ingår att:
> Vara rådgivare i elberedskapsfrågor internt och externt
> Utreda, planera och handlägga elberedskapsåtgärder inom elbranschen
> Följa upp beslutade elberedskapsåtgärder
> Delta i arbetet med att utarbeta vägledningar för åtgärder som stärker elförsörj-ningen och följa upp tillämpningen av dessa
> Bidra till omvärldsbevakning inom området
> Medverka och driva utbildningsinsatser och övningar inom elbranschen
> Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan

Din bakgrund
Du ska ha akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. För att vara framgångsrik i rollen krävs att du är en person med god samarbetsförmåga och helhetssyn då tjänsten innebär att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Du är flexibel, initiativtagande och har gott omdöme.

Vi ser det som meriterande om du har:
> Branscherfarenhet från elsektorn
> Erfarenhet som konsult inom regionnät, stamnät eller elproduktion
> Erfarenhet från storstörningsorganisation eller liknande
> Erfarenhet från kontinuitetsplanering

Ett krav är att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i så väl tal som i skrift.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med meningsfulla och utmanande arbets-uppgifter. I den här tjänsten ansvarar du för angelägna sakområden med ökat fokus såväl internt som externt. Inom myndigheten finns goda möjligheter till fortbildning.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef: Joakim Evertson, tel. nr. 010-475 87 98 alternativt HR-specialist Maria Jäderberg, tel. nr. 010-475 81 23. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: for-namn.efternamn@svk.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.