Svenska kraftnät söker en senior controller till Systemdi­visionen

Senaste ansökningsdag:

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar med ökade omställningskostnader och investeringar som följd. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som – genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig – är en central aktör på elmarknaden. Detta ställer allt högre krav på en ändamålsenlig ekonomistyrning. Svenska kraftnät kommer därför att tillsätta divisionscontrollers som stöd till var och en av verkets tre divisioner. Dessa controllers kommer att vara centralt placerade på enheten Ekonomistyrning för att tillsammans bidra till verkets samlade ekonomiska styrning.

Svenska kraftnät söker nu en senior controller som kan stödja chefen för Systemdivisionen och bidra till att utveckla ekonomistyrningen inom Svenska kraftnät. Som divisionscontroller ingår du i Systemdivisionens ledningsgrupp och arbetar nära såväl divisionschefen som Ekonomistyrningsenheten. I din roll kommer du att arbeta med budget och prognos, analysera det ekonomiska utfallet och relevanta nyckeltal, identifiera och följa upp risker och kostnadsdrivare, samt stärka kopplingen mellan ekonomi och verksamhet och därigenom bidra till ökad effektivitet.

Systemdivisionen ansvarar för driften av elsystemet, men också för utvecklingen av regelverk och processer för en välfungerande elmarknad och trygg elförsörjning. Denna verksamhet är komplex och utmärks av snabba och omfattande förändringar som kommer att prägla ditt jobb som divisionscontroller. Verksamheten innefattar stora ekonomiska flöden med årliga löpande kostnader och intäkter på flera miljarder samt investeringar med budget i miljardklassen.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning inom ekonomi eller som civilingenjör industriell ekonomi, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har god förståelse för elmarknaden och dess förutsättningar och/eller erfarenhet av controlling i en komplex verksamhet. För att vara aktuell för tjänsten har du också erfarenhet av analytiskt arbete.

Om du därtill har erfarenhet av statlig styrning, förbättringsarbete och/eller ledarskap så ser vi det som meriterande.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående och driver målmedvetet mot de behov du och verksamheten identifierar. Du bör vara analytiskt lagd och kunna hantera komplexa frågeställningar. Genom din erfarenhet har du förvärvat ett strategiskt förhållningssätt och en förmåga att se till helheten. Det är viktigt att du har hög integritet och mod att driva dina frågor, samtidigt som du kan kommunicera och samarbeta med dina kollegor på ett lyhört och mottagligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.
 
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018. Vi behandlar ansökningar löpande. Svenska kraftnät samarbetar i denna rekrytering med HRM Affärsutveckling. Vid frågor kontakta Lennart Rydén via lennart@hrmab.se eller 070-355 50 56 alternativt Louise Almberg via louise.almberg@hrmab.se eller 070-235 36 99.