Svenska kraftnät söker en teamledande registrator

Senaste ansökningsdag:

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker en teamledande registrator som ska stödja vår expansiva verksamhet.

Tjänsten är placerad på den nya enheten Juridik, där bl.a. verkets arkivarie och jurister är placerade och du kommer att arbeta på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du att ha tre olika funktioner och dessa är registrator, teamledare och verksamhetsspecialist. Tyngdpunkten i tjänsten är funktionen som registrator där du kommer att ingå operativt i en grupp på fem registratorer som du även leder.

Förutom vanligt förekommande uppgifter i en registratur, som att registrera och fördela ärenden och att arkivera samt återsöka handlingar, innebär tjänsten att säkerställa att rätt rutiner finns och tillämpas, tillsammans med teamet planera det långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbetet i teamet samt följa upp detta samt erbjuda support och utbildning internt i informationshanteringsfrågor. Som verksamhetsspecialist, enligt systemförvaltningsmodellen PM3, fångar du upp behov i organisationen och avsätter tid för att förse organisationen med det som efterfrågas.

Svenska kraftnät är en organisation i förändring och behöver därför ständigt se över och förbättra informationshanteringen. I detta arbete ser vi att du kommer att ha en viktig roll.

Din bakgrund
Du har registratorsutbildning, arkivarieutbildning, eller motsvarande och erfarenhet av arbete med registratur och arkiv. Dessutom har du erfarenhet som teamledare eller liknande.

Vi ser även gärna att du
> har erfarenhet av ärendehanteringssystem (som W3D3) och intresse för IT-stöd och utveckling
> har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
> har erfarenhet av att hålla utbildningar
> har erfarenhet av PM3


Dina personliga egenskaper

Du har mycket god samarbetsförmåga då du kommer att leda och ingå i ett team. I denna tjänst behöver du också vara lösningsorienterad för att trivas i och han-tera det dagliga arbetet men även för att kunna driva den vidareutveckling som också krävs. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet i gruppen.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Julia von Weber, tel. nr. 070-364 54 04 eller julia.vonweber@hrmab.se (HRM Affärsutveckling). Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.