Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät söker processledare/verksamhetssp­ecialist

Senaste ansökningsdag:

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?
Gillar du tanken på att få vara med och bidra till omställningen av energisystemet och till ett elsystem som tillgodoser det moderna samhällets behov? Är du även intresserad av att skapa förutsättningar för digitalisering med hjälp av insamling och utbyte av data?
I så fall har vi en tjänst som processledare för processen insamling och utbyte av drift- och marknadsrelaterad data att erbjuda.

Omställningen av energisystemet, ett ökat elberoende och det moderna samhällets krav på säker elförsörjning, gör att driften av det svenska elsystemet blir allt mer utmanande. Inte minst gäller detta för Svenska kraftnät, som har ett övergripande systemansvar och ett ansvar för driften av det svenska stamnätet för el.

För att kunna bemöta samhällets förväntningar genomför Svenska kraftnät nu omfattande åtgärder för att bl.a. digitalisera driftverksamheten. En central åtgärd som genomförs, går ut på att stärka myndighetens förmåga att samla in och utbyta stora mängder drifts- och marknadsrelaterad data inom elsektorn. Syftet är att öka förmågan att kunna följa och förutse kraftsystemets tillstånd, öka inslaget av automatiserade drifts- och marknadsprocesser, samt möjliggöra en effektiv driftkoordinering med olika aktörer.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som processledare/verksamhetsspecialist kommer du att ansvara för vidareutvecklingen och förvaltningen av den process som tillgodoser verksamhetens behov av insamling och utbyte av drift- och elmarknadsrelaterad data. Som verksamhetsspecialist kommer du även att utföra arbetsuppgifter i processen. Som processledare ansvarar du för att processen tillgodoser verksamhetens behov både på kort och lång sikt, göra uppföljning och identifiera och initiera förbättrings- och utvecklingsinsatser. I rollen ingår även dokumentationsansvar och att de krav som ställs gentemot externa aktörer gällande datautbyte är uppdaterade och korrekta.
Det ingår även att bevaka de krav som ställs på Svenska kraftnät och elbranschen, exempelvis via europeisk lagstiftning.

Processledarrollen innebär att ha många kontaktytor och kräver god förmåga att arbeta tvärfunktionellt och ställer höga krav på god ledarskaps- och kommunikationsförmåga.

På kort sikt är fokus att utöka insamlingen och utbytet av data, samt att utveckla och etablera arbetssätt och rutiner för säkerställande av datakvalitet.

Tjänsten tillhör enheten Data och Modeller på avdelningen Digitala Verktyg och har till uppgift att stödja verksamheten med data, kompetens inom områdena Business Intelligens och Data Science, kraftsystemmodeller samt prognoser.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du ska ha akademiskt examen med inriktning mot elkraft, energisystem eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du erfarenhet av:
> arbete i processer eller projekt
> IT-verksamhet, gärna i en kravställande roll

Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom energi- eller elsektorn, erfarenhet av processledning och/eller arbete med datakvalitet.

Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och kommunikativ person som trivs och fungerar bra i en ledande roll. Du har lätt för att skapa nya relationer då denna roll innebär många kontaktytor i organisationen och hos kraftsystemets aktörer. Du är nyfiken och utforskar löpande hur vi ska kunna förbättra verksamheten. Du har en drivande personlighet och är självgående med en vilja att stödja kärnverksamheten på ett systematiskt och aktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Oskar Sämfors, alternativt HR-partner Maria Jäderberg. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO och Stefan Ekberg, ST. Då det är semestertider nås vi bäst via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2019. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällskritisk organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.