Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Två produktägare för IT-system för balansering av nordiska kraftsystemet

Senaste ansökningsdag:

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?
Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som produktägare för ett eller flera av de IT-system för balansering som just nu utvecklas.

Balanseringen av det nordiska kraftsystemet blir alltmer utmanande till följd av ökad marknadsintegration och andel förnyelsebar elproduktion i kraftsystemet. För att möta utmaningen har de nordiska TSO:erna (Transmission System Operators) enats om en ny nordisk balanseringsmodell (NBM) baserad på mACE. NBM kräver en väsentligt ökad grad automatisering i balanseringen, och moderna IT-stöd för handel, planering, prognostisering och styrning. Svenska kraftnät ansvarar, tillsammans med den norska TSO:n Statnett, för att utveckla och förvalta dessa inom ramen för det gemensamma utvecklingsbolaget Fifty AS. Totalt kommer Svenska kraftnät och Statnett investera ca 1 miljard kronor i utvecklingen av nya IT-lösningar.

Som ett led i att bygga upp roller och organisation för vidareutveckling och förvaltning av de IT-system som utvecklas av Fifty under de närmaste åren söker vi två produktägare till enheten Driftsystem på avdelning Digitala verktyg. Digitala verktyg ansvarar för verksamhetsnära utveckling och förvaltning av besluts- och IT-stöd kopplat till elmarknad, kraftsystemutveckling och kraftsystemdrift. På avdelningen arbetar verksamhetsarkitekter, produktägare, systemingenjörer och andra specialister som alla har en mycket god kunskap om verksamhetens behov.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Då utvecklingen till stor del bedrivs i Norge kräver rollen en eller två kortare resor per månad.

Dina arbetsuppgifter
Produktägarrollen innebär att, i nära samarbete med domänexperter i verksamheten, identifiera och prioritera utvecklingsbehov på kort och lång sikt. Produktägaren tar fram ståndpunkter utifrån krav och beroenden i verksamheten samt lokala IT-tekniska förutsättningar och deltar aktivt i designarbetet i Fifty med att prioritera backlog och förfina högnivåkrav.

Produktägaren är också sammanhållande för de aktiviteter som behöver drivas internt på Svenska kraftnät kopplat till utveckling och införande av produkterna, t ex i form av förändringsledning och harmoniseringsinitiativ.

I rollen som produktägare kommer du att bygga en bred kunskap om såväl kraftsystemet som IT-lösningar i framkant. Du kommer att samarbeta med experter både internt på Svenska kraftnät, hos andra TSO:er och leverantörer. Du får bidra praktiskt till energiomställningen genom att möjliggöra en tillförlitlig elleverans i ett förnybart elsystem.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en teknisk högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet av produktägarroll eller annan ledarroll inom verksamhetsnära IT-utveckling. Du har erfarenhet av kravledning.

Vi ser gärna att du har en god förståelse för kraftsystemet, erfarenhet av elmarknaden eller balansering.  Vidare att du har erfarenhet av projektledning, processarbete eller test; gärna från komplexa agila projekt.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas som produktägare behöver du vara kommunikativ och samarbetsorienterad, samtidigt som du behöver arbeta målinriktat med stor egen initiativkraft. Affärsmässighet och fokus på verksamhetsnytta är centralt, då prioritering av utvecklingen är en del av rollen. Du behöver ha ett stort intresse för verksamhetens behov av IT- och beslutsstöd på kort och lång sikt, och ha en tät dialog med användare och verksamhetsarkitekter för att driva utveckling så att verksamhetsprocesserna stöds på bästa sätt. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Maria Ahnfelt, tel. nr. 010-475 80 11 alternativt HR-partner Josefine Elinder, tel. nr. 010-475 86 38. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.
 
Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mel-lan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kom-mer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.