VD konsultuppdrag till Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

Senaste ansökningsdag:

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB är ett helägt dotterbolag till Svenska kraftnät. Bolaget driver och underhåller de gasturbinanläggningar som Svenska kraftnät behöver för sin verksamhet. Målsättningen är att med hög tillgänglighet tillhandahålla reservkapacitet från bolagets gasturbinkraftverk. Bolaget har totalt 11 gasturbiner på olika platser i Sverige med en sammanlagd kapacitet på 690 MW. Bolaget har idag inga anställda utan verksamheten bedrivs med upphandlade konsulttjänster. Drift och underhåll upphandlas på entreprenad.

Vi söker nu dig som under det närmsta året vill ta över som VD på konsultbasis. VD:s huvudsakliga ansvar är leda bolagets dagliga verksamhet och därutöver fullgöra sedvanliga VD-uppgifter samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter som åläggs av bolagets styrelse. VD ansvarar för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD ansvarar för att styrelsemötena är väl förberedda och ansvarar för att ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför styrelsemöten.

VD ansvarar vidare för upprätthållande och rekrytering av bolagets företagsledning för att kunna klara av bolagets dagliga verksamhet såsom drift, underhåll och projektverksamhet samt myndighetskrav. I dagsläget utgörs företagsledningen av VD, teknisk chef, projektchef, HMS-chef, ekonomiansvarig och dokumentationsansvarig med placering på olika orter i Sverige. Placeringsort för tjänsten är Sundbyberg men kan diskuteras. 

Du som söker har akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du är affärsmässig och har ledarerfarenhet från liknande organisationer. Du har förmåga och intresse av att arbeta både strategiskt och operativt. Du har ett teknikintresse och erfarenhet av entreprenadverksamhet, bygg-eller energibranschen eller närliggande område.

Som person är du en coachande ledare och du leder, motiverar och delegerar och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du är handlingskraftig, förtroendeingivande och prestigelös. Du har förmåga att skapa goda relationer, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säker-hetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna styrelseordförande Ann-Marie Gelius, telefon: 010-475 80 63, Ann-Marie.Gelius@svk.se, alternativt Karin Rådström, telefon: 010- 475 84 37.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj.