Vi söker en krisberedskapssa­mordnare och en krisberedskapshan­dläggare

Senaste ansökningsdag:

Vi söker en krisberedskapssamordnare och en krisberedskapshandläggare som vill arbeta i en utvecklande miljö och samhällsviktig verksamhet. Ni kommer att bidra till att utveckla krisberedskapen inom Sveriges elförsörjning.

Du kommer att arbeta på enheten för Elberedskap som består av 14 personer. Enhetens övergripande ansvarsområden är Svenska kraftnäts uppgifter inom elberedskap, krisberedskap, civilt försvar och dammsäkerhet. Enheten leder elförsörjningens arbete med att motstå och hantera svåra påfrestningar.

Tjänsterna är placerade på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och krig. Du ska självständigt och tillsammans med andra driva utvecklingsarbete inom områdena krisberedskap och civilt försvar.

I tjänsten som krisberedskapssamordnare ingår det att:
> Driva utvecklingen av Svenska kraftnäts TiB-funktion och krisledningsorganisation
> Samordna och planera utbildningar och övningar
> Leda Svenska kraftnäts arbete med planering och organisation för höjd beredskap och elförsörjningens samlade beredskapsplanering
> Inrikta elförsörjningens nationella risk- och sårbarhetsanalys
> Utarbeta vägledningar för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpning
> Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan med andra aktörer

I tjänsten som krisberedskapshandläggare ingår det att:
> Förvalta Svenska kraftnäts TiB-funktion och krisledningsorganisation
> Genomföra och utvärdera utbildningar och övningar
> Bidra till Svenska kraftnäts arbete med planering och organisation för höjd beredskap och elförsörjningens samlade beredskapsplanering
> Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
> Bidra till att utarbeta vägledningar för åtgärder som stärker elförsörjningen och följa upp tillämpning
> Representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan med andra aktörer

Din bakgrund
Som Krisberedskapssamordnare skall du ha mycket goda kunskaper om samhällets krisberedskap, erfarenhet av arbete med krisberedskap och erfarenhet av arbete med krislednings- eller storstörningsorganiation. Du ska ha akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvat på andra sätt.

Som Krisberedskapshandläggare skall du kunskap om samhällets krisberedskap. Du ska ha akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvat på andra sätt.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. För att vara framgångsrik i rollerna krävs att du är en person med god samarbetsförmåga och helhetssyn då tjänsterna innebär att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser. Du är flexibel, initiativtagande och har gott omdöme.

Vi ser det som meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av:
> Elförsörjningen
> Civilt försvar
> Krisledningsorganisation och/eller TiB organisation
> Kontinuitetsplanering
> Utbildning och övning

Ett krav är att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i så väl tal som i skrift.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. I den här tjänsten ansvarar du för angelägna sakområden med ökat fokus såväl internt som externt. Inom myndigheten finns goda möjligheter till fortbildning.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef: Joakim Evertson, tel. nr. 010-475 87 98 alternativt HR-specialist Maria Jäderberg, tel. nr. 010-475 81 23. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.