Vikarierande förstudieledare till enheten Tekniska Förstudier

Senaste ansökningsdag:

Vill du arbeta med att leda framtagningen av våra tekniska förstudier?
Svenska kraftnät är inne i en fas med omfattande investeringar i stamnätet för el. Enheten Tekniska förstudier har en central roll och påverkan vad gäller såväl teknikval och kvalitet som tidplan och budget för kommande projekt. Enheten behöver nu rekrytera en vikarierande förstudieledare under tolv månader.

Din roll som förstudieledare innebär att vara projektledare i förstudiefasen för stations och/eller ledningsprojekt. Arbetet innebär att driva framtagandet av tekniska förstudier i nära samarbete med sakkunniga medarbetare från andra enheter och avdelningar på Svenska kraftnät. I förstudiearbetet ingår bland annat att ta fram stationsutföranden, stationsplacering, möjliga ledningssträckningar samt ta fram risker med avseende på t.ex. arbetsmiljö och miljöpåverkan. Du kommer också att ta fram ekonomiskt underlag för investeringen samt tidplan för genomförandet med beaktande av avbrottsmöjligheter. Arbetet innebär även att ta fram nödvändiga beslutsdokument och avtal med andra intressenter.

Placering av tjänsten är på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Vi vill att du
• har ingenjörsexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
• har elkraftkompetens, arbetat med design, projektering eller planering av högspänningsanläggningar
• har minst ett par års erfarenhet av arbete i branschen

Det är meriterande att ha
• projektledningserfarenhet
• stamnätskunskaper
• erfarenhet av mark- och tillståndsprocesser

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en person som är van vid att lyfta blicken och ha en helhetssyn. Du kan planera och koordinera arbetet och är strukturerad i ditt tillvägagångssätt. Du lägger stor vikt vid god kommunikation och gillar samarbetssituationer.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Jakob Aldrin tel. 010-475 83 73 alternativt rekryteringstöd Rebecka Ylivallo tel. 010-475 81 42. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2017. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.