Examensarbete

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten med oss. Det finns alltid en aktualitet i dem då behovet har lyfts från organisationen. Normalt motsvarar arbetet 30 högskolepoäng.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete med oss?

Nu finns möjlighet att söka examensarbete hos oss på Svenska kraftnät.

Utförda examensarbeten publiceras löpande nedan.

Filstorlek
Economic compensation models for national transit in regional grids. Linn Fröström och Therese Hedberg Lundblad. KTH

2017-11-20 926
Granskning av möjligheter att påverka effektförlusterna på det svenska stamnätet. Emilia Helander. Uppsala universitet

2017-06-28 986
Line Loss Prediction Model. Jakob Sahlin. KTH.

2016-10-10 2643
Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet. Karl-Oskar Sandberg

2016-08-10 1983
Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet. Elinda Andersson.SLU.

2016-06-30 1589
Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet. Axel Scheutz Godin. KTH

2016-06-10 1166
Strömbegränsare i synkrongeneratorer. Axel Thornström. Uppsala universitet.

2016-05-18 4565
Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet. Fadi Safou.

2015-09-11 4540
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet - Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp. Sandra Ly och Linda Thell

2015-09-09 1599
Utredning av förutsättningarna för aggregerad förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden. Maria Eriksson, Josefin Sandwall. Uppsala universitet

2014-12-31 1523
Frekvensderivataskydd för kraftsystemet. Erik Kilander, Niklas Modig. KTH

2014-12-31 5147
Miljösäkring av anläggningar i känsliga miljöområden. Victoria Done, KTH.

2014-04-30 973
Förbrukningsreduktion - Ett alternativ till gasturbiner som snabb aktiv störningsreserv? Jonas Alterbeck. Uppsala universitet

2014-12-31 3263
Förändringar av marknadsdesign och deras påverkan på balanshållningen i det svenska kraftsystemet. Daniel Pogosjan, Joakim Winberg. Uppsala universitet

2013-12-31 9723
Dynamic voltage regulation using SVCs - A simulation study on the Swedish national grid. Oscar Skoglund. KTH

2013-12-31 1532
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO. Maja Lundbäck. Uppsala universitet

2013-12-31 3998
Mjukvarutestning för IT-relaterad kvalitetssäkring - En fallstudie av testprocesser och testmognadsgraden hos Svenska kraftnät ut ett relationsperspektiv. Ivana Lukes. Karlstads universitet

2013-12-31 704
Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning. Emelie Henningsen. Uppsala universitet

2013-12-31 4768
Investigating the benefit of condition measurements for critical Components in Power transmission systems. Johanna Gunhardson. KTH

2013-12-31 3236
Dynamisk modellering av vindkraft. Petter Glantz. Uppsala universitet

2013-12-31 3870
Granskad