Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbeten

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten med oss. Normalt motsvarar arbetet 30 högskolepoäng.

Utförda examensarbeten publiceras löpande nedan.

Genomförda examensarbeten

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Detektering av mekaniska fel på frånskiljare genom signalbehandling av strömmen vid manövrering (PDF)

2020-08-12 7137 KB
An approach for detecting potential market anomalies in the balancing power market (PDF)

2019-12-20 1312 KB
Statistical modeling of stochastic (PDF)

2019-11-12 2385 KB
Ekonomisk kartläggning av teknologier som potentiellt skulle kunna leverera reserverna FCR och aFRR (PDF)

2019-07-31 3355 KB
Teknisk utvärdering av befintliga och potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering i det svenska elnätet (PDF)

2019-06-30 1740 KB
Statistisk modellering av vindkraftsobalanser i Sveriges elområden (PDF)

2019-06-29 3537 KB
Battery Energy Storage Systems as an alternative to gas turbine for the fast active disturbance reserve (PDF)

2018-10-16 11942 KB
A machine-learning approach to estimating the performance and stability of the electric frequency containment reserves (PDF)

2018-08-27 1877 KB
Uppskattning av nollföljdsimpedansen hos trefas krafttransformatorer med utjämningslindning (PDF)

2018-08-16 14306 KB
Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning (PDF)

2018-08-16 3840 KB
The effects of backlash on the frequency stability in a hydro based power system (PDF)

2018-07-12 19003 KB
Economic compensation models for national transit in regional grids (PDF)

2017-11-20 926 KB
Granskning av möjligheter att påverka effektförlusterna på det svenska stamnätet (PDF)

2017-06-28 986 KB
Line Loss Prediction Model (PDF)

2016-10-10 2643 KB
Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet (PDF)

2016-08-10 1983 KB
Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF)

2016-06-30 1589 KB
Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet (PDF)

2016-06-10 1166 KB
Strömbegränsare i synkrongeneratorer (PDF)

2016-05-18 4565 KB
Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet (PDF)

2015-09-11 4540 KB
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet - Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp (PDF)

2015-09-09 1599 KB
Utredning av förutsättningarna för aggregerad förbrukningsflexibilitet att delta på reglerkraftmarknaden (PDF)

2014-12-31 1523 KB
Frekvensderivataskydd för kraftsystemet (PDF)

2014-12-31 5147 KB
Miljösäkring av anläggningar i känsliga miljöområden (PDF)

2014-04-30 973 KB
Förbrukningsreduktion - Ett alternativ till gasturbiner som snabb aktiv störningsreserv? (PDF)

2014-12-31 3263 KB
Förändringar av marknadsdesign och deras påverkan på balanshållningen i det svenska kraftsystemet (PDF)

2013-12-31 9723 KB
Dynamic voltage regulation using SVCs - A simulation study on the Swedish national grid (PDF)

2013-12-31 1532 KB
Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO (PDF)

2013-12-31 3998 KB
Mjukvarutestning för IT-relaterad kvalitetssäkring - En fallstudie av testprocesser och testmognadsgraden hos Svenska kraftnät ut ett relationsperspektiv (PDF)

2013-12-31 704 KB
Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning (PDF)

2013-12-31 4768 KB
Investigating the benefit of condition measurements for critical Components in Power transmission systems (PDF)

2013-12-31 3236 KB
Dynamisk modellering av vindkraft (PDF)

2013-12-31 3870 KB
Koldioxidsignal för svensk inhemsk elkonsumtion (PDF)

2013-12-31 1161 KB
Säkerhetsklassificering av dammar - En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA. (PDF)

2013-12-31 3303 KB
Skogsnormens ersättning vid intrång i jämförelse med värdet av rationellt skogsbruk (JPG)

2012-12-31 1560 KB
Analys of a load frequency Control implementation in Swedish run-of-river hydropower station (PDF)

2012-12-31 3288 KB
Rapport: En jämförande studie av uppföljning i projektorganisationer (PDF)

2012-12-31 355 KB
Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF)

2012-12-31 1781 KB
Extremspänningsautomatikens inverkan på spänningsstabilitet (PDF)

2012-12-31 6544 KB
Upphandling av underhåll av tekniska anläggningar (PDF)

2012-12-31 1365 KB
Kartläggning av arbete med spänning

2012-12-31 2737 KB
Presentation: En jämförande studie av uppföljning i projektorganisationer

2012-12-31 480 KB
Dimensionering reservkraftaggregat (PDF)

2010-12-31 3326 KB
Information Exchange for co-operative State estimation (PDF)

2009-12-31 497 KB
Analys av spänningsstabilitetsberäkningar i det svenska elsystemet (PDF)

2009-12-31 1686 KB
Projektdokumentation - Kritiska framgångsfaktorer (PDF)

2009-12-31 485 KB
What is special about scada system cyber security? (PDF)

2009-12-31 2044 KB
PMU traffic scenarios and network conditions in IP-based wide are Communication (PDF)

2009-12-31 3703 KB
Prestudy of utility poles in fiber Composite (PDF)

2008-12-31 326 KB
Impact of input uncertainties on power system state estimation robustness (PDF)

2008-12-31 525 KB
Implementation and Simulation of Communication Network for Wide Area Monitoring and Control Systems in OPNET (PDF)

2008-12-31 970 KB
Granskad