Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Logotype för Excellent arbetsgivare 2023

Svenska kraftnät en excellent arbetsgivare som fortsätter rekrytera stort

För fjärde året i rad hamnar Svenska kraftnät i toppskiktet när Nyckeltalsinstitutet kartlägger arbetsvillkoren i branschen, och får därmed utmärkelsen Excellent Arbetsgivare. Dessutom blev energibranschen återigen den mest attraktiva branschen att jobba i.

Svenska kraftnät har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex. De bygger på kartläggning av faktiska arbetsvillkor hos cirka 360 organisationer. Man tittar till exempel på hur många som har tillsvidareanställningar, hur stora arbetsgrupperna är, hur sjukfrånvaron ser ut, hur lönerna ligger och hur föräldraledighet tas ut.

Kartläggningen visar att vi tillhör de bästa tio procenten och därmed är en excellent, attraktiv och jämställd arbetsgivare!

En bransch med jämställda möjligheter

Det är tredje året vi deltar i Jämställdhetsindex, som mäter mäns och kvinnors lika möjligheter i organisationer. När man jämför olika yrkesgrupper med varandra är det inte ovanligt att en del yrkesroller har många fler män än kvinnor, och vice versa. Men vi har ett bättre värde än medianen i branschen när det kommer till yrkesgrupper, vilket vi är väldigt glada för.

I energibranschen i stort finns omkring 30 procent kvinnor och 70 procent män, men glädjande nog har kvinnor och män likartade möjligheter på ett sätt som skiljer sig från andra branscher. Återigen blev energibranschen den mest attraktiva branschen att jobba i, enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning.

Hundratals nya medarbetare de närmaste åren

Omställningen av energisystemet fortsätter i snabb takt och Svenska kraftnäts roll i utvecklingen är central. Vi rekryterar för fullt och kommer att fortsätta göra det framöver. I början av året hade vi omkring 1 100 medarbetare och vi har utrymme att växa till 1 800 vid slutet av 2024.

-  Det känns fantastiskt att få det här fina resultatet i år igen. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och är stolta över att få ett kvitto på att vårt arbete ger fina resultat, säger Christina Nilsson, HR-direktör, Svenska kraftnät.

Om kartläggningen

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2022 och har genererats från en unik databas med information om drygt 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 360 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som exempelvis tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Granskad