Vi ser till att Sverige aldrig stannar

Utmanande arbetsuppgifter. Samarbetsinriktad kultur. Förutsättningar till balans i livet. Bra förmåner. Argumenten är många när medarbetarna själva får säga sitt om vad de tycker om sin arbetsplats.

Men en faktor väger tyngst:

Arbetet är meningsfullt. Utan oss fungerar inte Sverige och det finns en stolthet i väggarna på Svenska kraftnät. Arbetet vi utför är ansvarsfullt men också ofta utmanande, vilket gör att du hela tiden utvecklar din kompetens. I takt med en öppnare europeisk elmarknad möjliggör vi också ett internationellt samarbete.

Kärnan i vår kultur är samarbete, att dela med sig av kunskap och hjälpa varandra. Vi arbetar alla mot samma mål och då krävs en laganda.

En annan viktig trivselfaktor som framkommer i medarbetarundersökningar är att Svenska kraftnät ger förutsättningar till balans i livet. Balans mellan arbetsliv och privatliv ger arbetsglädje. Vi undviker att lägga möten tidiga morgnar och sena eftermiddagar, för att underlätta medarbetarnas livspussel.

Det händer väldigt mycket hos oss

Just nu händer det väldigt mycket hos oss. Vi bygger ut det svenska stamnätet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Anslutningen av förnybara energikällor kräver också ett robust stamnät. Det betyder att vi har och kommer anställa fler kompetenta medarbetare som drivs av ett engagemang för vårt samhällsviktiga uppdrag.                                                                                          

Granskad