Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vi ser till att Sverige aldrig stannar

Utmanande arbetsuppgifter. Samarbetsinriktad kultur. Förutsättningar till balans i livet. Bra förmåner. Argumenten är många när medarbetarna själva får säga sitt om vad de tycker om sin arbetsplats.

Men en faktor väger tyngst:

Arbetet är meningsfullt. Utan oss fungerar inte Sverige och det finns en stolthet i väggarna på Svenska kraftnät. Arbetet vi utför är ansvarsfullt men också ofta utmanande, vilket gör att du hela tiden utvecklar din kompetens. I takt med en öppnare europeisk elmarknad möjliggör vi också ett internationellt samarbete.

Kärnan i vår kultur är samarbete, att dela med sig av kunskap och hjälpa varandra. Vi arbetar alla mot samma mål och då krävs en laganda.

En annan viktig trivselfaktor som framkommer i medarbetarundersökningar är att Svenska kraftnät ger förutsättningar till balans i livet. Balans mellan arbetsliv och privatliv ger arbetsglädje. Vi undviker att lägga möten tidiga morgnar och sena eftermiddagar, för att underlätta medarbetarnas livspussel.

Se filmen om Svenska kraftnät

I filmen får du veta mer om hur Svenska kraftnät bildades, bakgrunden till dagens elmarknad och hur det är att arbeta på Svenska kraftnät idag.

Granskad