Vår vision och värdegrund

"En ledande roll för en säker och hållbar elförsörjning”. Det är vår vision. Den uttrycker vår vilja att ha en ledande roll inom hela elområdet - oavsett om det gäller att skapa hög driftsäkerhet, en bättre fungerande elmarknad eller att bygga ut stamnätet. 

Vår värdegrund

Just nu händer det väldigt mycket hos oss. Vi bygger ut det svenska stamnätet för att möta framtidens högre elförbrukning och krav på säkra elleveranser. Anslutningen av förnybara energikällor kräver också ett robust stamnät. Stöd och riktning finner vi i vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden speglar de värderingar som är viktiga för organisationen och vårt gemensamma arbete.

Våra värdeord är:

  • Utveckling
  • Ansvar
  • Effektivitet
  • Tydlighet

Så här arbetar vi med vår värdegrund

Våra värdeord är en integrerad och naturlig del i vår verksamhet. Värdegrunden ska fungera som stöd till både ledare och medarbetare, eftersom den hjälper oss när vi agerar och reagerar i olika situationer.

Vi har värdeorden som stöd när vi rekryterar nya medarbetare och våra ledar-och medarbetarbetarkriterier är baserade på våra värdeord. 

Granskad