Rivning av ledning i västra Stockholm

Svenska kraftnät river en luftledning mellan Kallhäll i Järfälla och Beckomberga i Stockholm. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar.

En ny struktur för Stockholmsregionens elnät

På uppdrag av regeringen har Svenska kraftnät tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Samarbetsprojektet kallas Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt som kommer att pågå fram till år 2027. Tillsammans bygger vi nya stationer och förbindelser med kablar och luftledningar. 

Den nya nätstrukturen samt ytterligare förstärkningar som vi på Svenska kraftnät planerar i de västra delarna av Stockholm, projektet Storstockholm Väst, innebär att vi kan riva ett antal äldre luftledningar, däribland den 220 kV-ledning som sträcker sig mellan Kallhäll och Beckomberga.

Rivningen sker i två etapper

Rivningen av etapp 1 blev klar under våren 2018. Vi har inlett en upphandling av entreprenör för rivning av etapp 2 och tre anslutande ledningar och vi planerar att påbörja arbetet till hösten 2018. Mer information om detta kommer att skickas ut till berörda inför rivningsstart. Rivningen av etapp 2 görs i samarbete med Vattenfall Eldistribution AB.

Tidplan

HändelseTidpunkt       
Rivning etapp 1 Henriksdal Beckomberga April 2017  våren 2018
Rivning etapp 2 Kallhäll Henriksdal Hösten 2018 – hösten 2019