Rivning av ledning i västra Stockholm

Svenska kraftnät river en luftledning mellan Kallhäll i Järfälla och Beckomberga i Stockholm. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar.

En ny struktur för Stockholmsregionens elnät

På uppdrag av regeringen har Svenska kraftnät tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Samarbetsprojektet kallas Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt som kommer att pågå fram till år 2027. Tillsammans bygger vi nya stationer och förbindelser med kablar och luftledningar. 

Den nya nätstrukturen samt ytterligare förstärkningar som vi på Svenska kraftnät planerar i de västra delarna av Stockholm, projektet Storstockholm Väst, innebär att vi kan riva ett antal äldre luftledningar, däribland den 220 kV-ledning som sträcker sig mellan Kallhäll och Beckomberga. Eftersom elnätet hänger ihop är delprojektens tidsplaner för både drifttagningar av nya elförbindelser och rivningar av gamla luftledningar beroende av varandra.

Rivningen sker i två etapper

Rivningen av första etappen mellan Henriksdal och Beckomberga startades i april 2017. I dagsläget kan vi dessvärre inte med säkerhet säga när rivningsarbetet för andra etappen mellan Kallhäll och Henriksdal kan påbörjas eftersom andra åtgärder i elnätet behöver bli klara först. Enligt den preliminära tidplanen påbörjar vi rivningen av den andra etappen under våren 2018.

Tidplan

HändelseTidpunkt       
Rivning etapp 1 Henriksdal Beckomberga April 2017  årsskiftet 2017/2018
Rivning etapp 2 Kallhäll Henriksdal Våren 2018 – hösten 2018