Hoppa till huvudinnehåll

Nätförstärkningslån

Enligt förordning (2015:213) kan nätföretag ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Bakgrund

Den elproducent som vill ansluta ny produktion till ett nät som saknar ledig kapacitet får betala hela den förstärkning av nätet som krävs, även om den tillkommande kapaciteten är större än vad producenten själv kan dra nytta av. Det orsakar en tröskeleffekt som kan leda till att investeringar i ny elproduktion uteblir.

Sedan den 1 maj 2015 har Svenska kraftnät i uppdrag att bidra till att överbrygga den här investeringströskeln. Det sker genom nätförstärkningslån som nätägare kan ansöka om.

Nätförstärkningslånen är en tillfällig lösning som innebär att nätföretag under vissa förutsättningar kan få lån hos Svenska kraftnät. Lånen gäller för den del av nätförstärkningskostnaderna som kan underlätta möjlighet till framtida anslutning av ytterligare elproduktion i samma område. Den först anslutande parten behöver därmed bara betala ”sin” del av nätförstärkningen.

I förordning (2015:213 ) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, fastställs villkoren för när nätbolag kan ges nätförstärkningslån.

Förordning (2015:213 ) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången avslutades 31 december 2015.

Den andra ansökningsomgången avslutades 14 februari 2020.

Räntor

Tabellen presenterar aktuell och historisk räntesats för nätförstärkningslånet. Räntan uppdateras kvartalsvis och är baserad på historisk genomsnittlig räntekostnad för nätbolagen, vilket finns att ta del av på Elmarknadsinspektionens webbplats, med ett påslag av statslåneräntan. Räntan räknas på 360 dagar.

Elnätsföretag - nättariffer och årsrapporter på Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster)

Information om statslåneräntan på Riksgäldens webbplats (nytt fönster)

År 2020 Procent (%)
Kvartal 1 2,73
Kvartal 2 2,66
Kvartal 3 2,70
Kvartal 4 2,63
År 2019 Procent (%)
Kvartal 1 2,59
Kvartal 2 2,33
Kvartal 3 2,02
Kvartal 4 1,79
 
Granskad