Hoppa till huvudinnehåll

Karlslund

Vi förstärker transmissionsnätet med ny station

Svenska kraftnät har byggt en ny transmissionsnätsstation i Karlslund utanför Örebro. I anslutning till den nya stationen har flera ledningsåtgärder utförts för att ansluta stationen till transmissionsnätet.

Vi förstärker transmissionsnätet med ny station

Svenska kraftnät har byggt en ny transmissionsnätsstation i Karlslund utanför Örebro. I anslutning till den nya stationen har flera ledningsåtgärder utförts för att ansluta stationen till transmissionsnätet.

Med förstärkningen av den nya stationen i Karlslund och ledningen till Lindbacka kan vi ta hand om den ökade mängden el i området som tillkommer av vindkraftsutbyggnader i Gästrikland och delar av Norrland.Stationen började byggas i slutet av 2015 och kunde tas i drift på luciadagen 2017.

För att ansluta den nya stationen till transmissionsnätet har flera åtgärder gjorts på anslutande ledningar.

Ledningsåtgärderna omfattar:

  • En ny 220 kV-ledning mellan stationen i Karlslund och station Lindbacka. Ledningen sambyggs med vattenfalls befintliga 130 kV-ledning.
  • Den 400 kV-ledning som idag går mellan Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och ansluts i den nya stationen
  • Vi bryter även upp den 220 kV-luftledning som går mellan Himmeta och Lindbacka och ansluter till stationen.

Ny ledning ersätter befintlig mellan Lindbacka och Tälle

220 kV-ledningen som idag går mellan Lindbacka och Tälle kommer att rivas och ersätts med en 400 kV-ledning mellan Lindbacka och Östansjö.

Läs mer om den nya ledningen Lindbacka - Östansjö här