Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stamnätsprojekt

Vi stärker det svenska stamnätet med nya ledningar och stationer för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning.

Nedan visar vi Svenska kraftnäts största stamnätsprojekt. Välj län för att se fler pågående projekt i just ditt län.


Hansa PowerBridge

Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellen Norden och Tyskland och bidrar till en klimatvänligare europeisk elproduktion samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige tryggas.

Skåne län

NordSyd

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Detta för att skapa ett mer flexibelt och robust stamnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Investeringspaket NordSyd

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Horred-Breared

400 kV-ledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver ersättas med en ny ledning för att fortsatt kunna leverera en säker elförsörjning till södra Sverige.

Västkusten

Stenkulle­n-Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen av sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna ledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun. Projektet ingår i förnyelsen av stamnätet längs västkusten.

Västkusten

Barsebäck-Sege

Vi förnyar en ålderstigen 400 kV-ledning mellan Barsebäck och Sege som närmat sig den tekniska livslängd. En ny ledning byggs i samma sträcka för att ersätta den gamla som rivs.

Västkusten

Skogssäter – Stenkullen

Vi planerar en ny ledning mellan Trollhättan och Lerum för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland. Ledningen gör det också möjligt att bygga ut vindkraften och vidga den flaskhals som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark.

Västra Götaland

Odensala – Överby

Med elförbindelsen Odensala – Överby förstärker vi stamnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

Överby – Beckomberga

Med elförbindelsen Överby – Beckomberga förstärker vi stamnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Södra Sverige

Storfinnforsen – Midskog

Vi planerar att bygga om världens äldsta 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog för att kunna ta emot el från nya vindkraftsparker i området.

Västernorrlands län

Långbjörn – Storfinnforsen

Vi planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka stamnätet i Sollefteå kommun.

Västernorrlands län

Snösätra – Ekudden

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Snösätra och Ekudden förstärker vi stamnätet i Stockholms- regionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Anneberg – Skanstull

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Anneberg och Skanstull förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Örby – Snösätra

Med den nya elförbindelsen mellan Örby och Snösätra förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Porjusberget

Vi förnyar en 400 kV-station i Porjus vid Lule älv. Stationen ansluter en ledning till Norge och är en strategiskt viktig knutpunkt i stamnätet.

Norrbottens län

Krångede – Horndal

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Gävleborgs län

Skanstull Station

Svenska kraftnät planerar en ny station i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen ingår som en del i Stockholms Ström och är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Stockholms län

Messaure - Keminmaa

Stamnätsoperatörerna i Sverige (Svenska kraftnät) och i Finland (Fingrid) planerar att bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Norrbottens län

Skogssäter­-Kilanda

Vi förnyar en ålderstigen 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Kilanda som närmat sig den tekniska livslängd. En ny ledning byggs i samma sträcka för att ersätta den gamla som rivs.

Västkusten

Hamra-Överby

I och med att huvudstaden växer ökar även behovet av el. En ny elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna kommer bidra till att förstärka stamnätet med en högre överförings- kapacitet.

Stockholms län