Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barsebäck

Ny stamnätsstation vid Barsebäck

För att ha en fortsatt god driftsäkerhet i stamnätet byter vi ut ställverket vid Barsebäck. Ställverket, som togs i drift under mitten av 70-talet närmar sig sin tekniska livslängd och ersätts därför med ett modernt.

Arbetet innebär att vi bygger ett nytt, 400 kV-ställverk bredvid det gamla, som sedan rivs. Vi planerar att påbörja arbetet på plats under 2017 och ta den nya stationen i drift under 2019.

Kärnkraftverket vid Barsebäck är sedan en tid tillbaka nedlagt. Den närliggande stationen är trots det fortfarande en viktig del del av stamnätet och förnyelsen är nödvändig även utan Barsebäck. Såväl stationen och som de anslutande ledningarna är viktiga för matningen av el till södra Sverige.

Den nya stationen byggs intill den befintliga och blir mindre till ytan.  Det beror dels på att vi bygger med annan teknik med annan utrustning är för 40 år sedan, dels på att den byggs utan de anslutningar som tidigare gick till kärnkraftsblocken i Barsebäck. Ledningarna från kärnkraftverket kommer att avvecklas.