Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Breared-S­öderåsen

Ålderstigen 400 kV-ledning förnyas på västkusten

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna stamnätsledningen mellan Breared i Halmstads kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun. Projektet är en del i den omfattande förnyelsen av stamnätet längs västkusten.

Nytt om Breared-Söderåsen

Flygscanning med helikopter vecka 44-45

Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Breared och Söderåsen. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Inventeringar av natur- och kulturvärden

I maj 2019 startar projektet med att förnya Breared-Söderåsen med inventeringar av natur- och kulturvärden ute i fält. Biologer och arkeologer undersöker då ledningssträckan efter natur- och kulturvärden att beakta under ombyggnationen. Inventeringarna pågår fram till efter sommaren.

Fakta om Breared-Söderåsen

Teknik: 400 kV växelström luftledning. I sammanlagt 30 km är ledningen delvis sambyggd med stamnätsledningen Häradsbo – Söderåsen 
Längd: ca 88 km
Kommuner: Halmstad, Laholm, Ängelholm och Bjuv.
Länsstyrelser: Halland och Skåne

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Hösten 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2022/2023
Drifttagning av ny ledning 2024/2025
Rivning av befintlig ledning 2024/2025

Stamnätet på västkusten förnyas

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.