Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Breared-S­öderåsen

Om projektet

Mellan stamnätsstationerna Breared i Halmstad kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun går idag en 400 kV kraftledning. Ledningen är drygt 60 år gammal och innan förnyelsen är genomförd hinner den bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna gör att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och är nu i sådant skick att de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och driftsäkra.

Förnyelsen innebär att befintlig ledning rivs och ersätts av en ny 400 kV-ledning som byggs i samma sträcka. Delar av sträckan har nyare stolpar som är sambyggda med stamnätsledningen Häradsbo-Söderåsen. De sambyggda delsträckorna, som sammanlagt är ca 14 km, kommer fortsatt att vara sambyggda efter förnyelsen och stolparna kan behållas. På dessa sträckor byts endast fas- och/eller topplinor ut.

Då Svenska kraftnät har koncession för den befintliga ledningen kan en förnyelse i samma sträcka göras inom ramen för befintlig koncession, som emellertid behvöer förlängas.

Sträckan Boarp-Söderåsen förnyas inte

Delen av ledningen mellan Boarp och station Söderåsen förnyades 1997 och den sträckan behöver inte ersättas. På den sträckan byts endast topplinorna ut. Det innebär att förnyelsearbetet enbart sträcker sig från Breared ner till Boarp. Idag är ledningen delvis sambyggd i gemensamma stolpar som stamnätledningen Häradsbo–Söderåsen. De sambyggda delsträckorna, som sammanlagt är 30 km och 82 stolpar, kommer fortsatt att vara sambyggda efter förnyelsen.

Om förnyelsebehovet i sydvästra
Sverige

Klicka på bilden för att se större version

Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Förnyelseprojekten längs västkusten är:

Klicka här eller på bilden för att se kartan i större version

Granskad