Stolphöjning över Mälaren

Svenska kraftnät har höjt stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.

Den segelfria höjden på Mälaren har höjts från 35,5 meter till 40,5 meter för att större båtar ska kunna passera. Det innebär att den 400 kV-luftledning som går mellan öarna Bryggholmen och Oknön söder om Enköping höjs.

Höjningen innebar att de två befintliga korsningstornen på Bryggholmen och Oknön revs och ersattes av två nya stolpar med högre höjd. De nya korsningstornet mäter drygt 100 meter vardera, i jämföresle med de tidigare som var 5 meter.

Korsningstornen stod färdiga under sommaren 2018 och ledningen kunde åter tas i drift 31 augusti. Nu kvarstår endast återställningsarbeten och kompensationsåtgärder i Bryggholmens naturområde som ska göras under hösten innan arbetet är helt avslutat.