Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Ett starkare elnät i västra Storstockholm

I och med att huvudstaden växer ökar även behovet av el. En ny elförbindelse mellan Enköping och Sollentuna kommer bidra till att förstärka stamnätet med en högre överföringskapacitet. Därmed tryggar vi framtidens elförsörjning i regionen.

Om projektet

En dialog är inledd

Svenska kraftnät inleder nu en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter om en ny 400 kV-ledning i stamnätet för el, som ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med ledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner och länsstyrelser Hösten 2019
Samråd och öppna hus med närboende och allmänhet Våren 2020
Byggstart Prel. 2026
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029
Rivning av befintlig ledning Prel. 2029
Granskad