Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Om Hamra-Överby

Svenska kraftnät planerar för en ny luftledning för 400 kV mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Luftledningen ska ersätta den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.

 

Klicka på kartan för en större version

Projektet är i ett tidigt skede

Svenska kraftnät har nu inlett en dialog med kommuner, länsstyrelser och speciellt berörda myndigheter om den nya luftledningen. I dialogen presenterar vi två utredningskorridorer som vi har identifierat genom framkomlighetstudier. Korridorerna är breda områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras. 

Det finns med andra ord inga förslag till ledningssträckning i detta skede. Under våren 2020 planerar vi att kunna presentera ett förslag till sträckning. Då kommer vi att bjuda in alla berörda till ett samråd, för att samla in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. Läs mer om tillståndsprocessen för den nya ledningen här.

Byggstarten sker först när vi fått tillstånd av Energimarknadsinspektionen och är i dagsläget preliminärt beräknad till år 2026. Drifttagningen är i dagsläget beräknad till 2029.

Ledningsförstärkningen är en av flera åtgärder som Svenska kraftnät gör inom projektet Storstockholm Väst för att säkra den framtida elförsörjningen och driftsäkerheten i Stockholmsregionen. Kraftledningarna som ersätts är byggd på 1930- och 1950-talet och är i behov av förnyelse. Se kartan nedan över befintligt stamnät. 

 

Tekniska förutsättningar för stamnätet

Det svenska stamnätet är baserat på växelströmteknik, som är den dominerande tekniken i elförsörjningens alla led. När vi förstärker stamnätet gör vi det vanligen med 400 kV luftledningar. Det är för att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat elöverföringssystem – som är ryggraden i en trygg och säker svensk elförsörjning. 

Mer information om stamnätets tekniska förutsättningar.

Elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. De finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som vi använder dagligen i hemmet.

Mer information om elektriska och magnetiska fält.

Granskad