Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hamra-Överby

Samråd och dialog

Myndighetsdialog och samråd är viktiga delar i processen för att planera en ny ledning. Syftet är att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människors hälsa och för miljön. Informationen som vi får från berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i dessa steg är värdefull för att kunna välja sträckning.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

I den inledande dialogen med kommuner, länsstyrelser och speciellt berörda myndigheter presenterar vi två utredningskorridorer som vi har identifierat genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras. Vi har informerat och välkomnar följande kommuner, länsstyrelser och myndigheter att lämna yttranden och information som kan vara relevant för det fortsatta lokaliseringsarbetet för luftledningen mellan stationerna Hamra och Överby:

  • Försvarsmakten
  • Flygplatserna Arlanda, Bromma, Uppsala och Västerås
  • Kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands-Väsby och Sollentuna
  • Luftfartsverket
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Sjöfartsverket
  • Swedavia
  • Trafikverket
  • Vattenfall Eldistribution AB

Samråd våren 2020 

När Svenska kraftnät arbetat fram ett sträckningsförslag kommer det att presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Vi planerar att kunna presentera underlaget för luftledningen mellan Enköping och Sollentuna under våren 2020. Under samrådet får alla som vill skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. Efter samrådsperioden sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och synpunkter från myndighetsdialogen gör vi sedan en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Öppna hus våren 2020

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät att bjuda in till öppna hus med fastighetsägare, närboende och andra intressenter. Dessa planeras under våren 2020. Mer detaljerad information med datum och platser kommer tillsammans med samrådsunderlaget.

 

Tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en sammanfattande beskrivning i bild och text av de huvudmoment som ingår i processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (pdf,1027 kB, nytt fönster).

Granskad