Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Nytt om Hansa PowerBridge

Så kommer markkabeln på plats

Exakt hur en kabeldragning i marken går till väcker både frågor och nyfikenhet har vi på Svenska kraftnät som jobbar med projektet Hansa PowerBridge märkt. Simon Hultgren är kabelingenjör och svarar här på några av de vanligaste frågorna om markkabel.

Ny detaljplan utreds för utbyggnad av Hurva station

Svenska kraftnät och Hörby kommun har tecknat ett planavtal. Det innebär att kommunen utreder möjligheten till en ny detaljplan för området där Svenska kraftnät planerar att bygga ut Hurva station. Området för utbyggnaden är en del av fastigheten Lyby 9:14, som även dagens stationer ligger på.

Välkomna på öppet hus i februari!

Svenska kraftnät bjuder in till öppna hus i februari. På de öppna husen har ni möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om projektet, utredningskorridorerna, det kommande arbetet och andra frågor ni funderar över.

Samråd om utredningskorridorer i februari

Svenska kraftnät bjuder in till samråd för den planerad stamnätsförbindelse Hansa PowerBridge mellan station Hurva i Hörby kommun och Gustrow i norra Tyskland. Under samrådet vill vi ha era synpunkter på den planerade förbindelsen och de olika utredningskorridorerna för inom vilka förbindelsen kan komma att byggas.

<p>Preliminär byggstart är i dagsläget 2023/2024. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.</p>

Fakta om Hansa PowerBridge

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: 6,4 miljarder kronor, varav Svenska kraftnäts del uppgår till 3,2 miljarder kronor.

Längd: Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplan

HändelseTidpunkt
Samråd om utredningsalternativ Januari 2018
Öppna hus Februari 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Årsskiftet 2018/2019
Ansökan om koncession Årsskiftet 2019/2020
Uppskattat regeringsbeslut om koncession 2022
Byggstart 2023/2024
Drifttagning 2026