Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Den stärka kopplingen mellen Norden och Tyskland gynnar en klimatvänligare europeisk elproduktion samtidigt som elförsörjningen i Södra sverige tryggas.

Om projektet

Fakta om Hansa PowerBridge

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: 6400 miljoner kr, varav Svenska kraftnät del uppgår till 3200 miljoner kr.

Längd: Boroende på slutligt alternativ blir landssträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökablen blir mellan 45 till 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område.

Stationer: Anlsuter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplan

HändelseTidpunkt
Samråd om utredningsalternativ Januari 2018
Informationsmöten Februari 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Årskiftetet 2018/2019
Ansökan om koncession Årskiftetet 2019/2020
Uppskattat regeringsbeslut om koncession 2022
Byggstart 2023/2024
Drifftagning 2026