Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Dokument och kartor

Filstorlek
Samrådsredogörelse

Redogörelse av samråd om sträckningsförslag där inkomna yttranden sammanställs tillsammans med Svenska kraftnäts bemötande av dessa

2019-04-15 1105
Samrådsunderlag 2

Underlag för samråd om sträckningsförslag

2019-01-15 39366
Bilaga 1.1

Översiktskarta

2019-01-14 8286
Bilaga 1.2

Översiktskarta med valda och bortvalda alternativ

2019-01-14 5767
Bilaga 1.3

Kartserie detaljkartor

2019-01-14 4335
Bilaga 1.4

Kartserie naturmiljö

2019-01-14 4432
Bilaga 1.5

Kartserie kulturmiljö

2019-01-14 4459
Bilaga 1.6

Kartserie vatten

2019-01-14 4113
Bilaga 1.7

Kartserie övriga intressen

2019-01-14 3903
Bilaga 1.8

Kartserie med fastighetsgränser

 

2019-01-28 16373
Bilaga 2.1

Naturvärdesinventering land

2019-01-14 28426
Bilaga 2.2

Marin naturvärdesbedömning

2019-01-14 2560
Bilaga 3.1

Kulturmiljöinventering land

2019-01-18 13922
Bilaga 4

Bedömningsmetodik markkabel

2019-01-14 442
Filstorlek
Samrådsredogörelse

2018-05-03 1080
Samrådsunderlag

2018-03-27 7359
Granskad