Dokument och kartor

Filstorlek
Samrådsredogörelse 1

2018-05-03 1080
Samrådsunderlag - kortfattat version

En kortfattat version av samrådsunderlaget för flera utredningskorridorer

2018-01-22 5206
Bilaga 1

Kartserie över utredningskorridorer och deletapper som utreds vidare

2018-01-23 1983
Filstorlek
Samrådsunderlag - fullständig version

2018-03-27 7359
Bilaga 1

Kartor avseende landdelen

2018-01-23 33292
Bilaga 2

Kartor avseende sjödelen

2018-01-23 1519
Bilaga 3

Förekommande detaljplaner

2018-01-23 32
Bilaga 4

Förekommande fornlämningar

2018-01-23 64
Granskad