Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Hur brett blir kabelområdet?

Vid förläggning av en markkabel krävs ett arbetsområde längs med den utstakade sträckningen om cirka 15–20 meter. När arbetet är avslutat kommer ledningsrättsområdet för kablarna vara ungefär 5-8 meter brett. Inom detta kabelstråk kommer inte återväxt av större träd att tillåtas. Däremot kommer mindre träd och buskar att tillåtas. När marken är återställd kommer jordbruk att kunna bedrivas som tidigare ovanför markkabeln. Däremot inte skogsbruk.