Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Vad får du göra och vad får du inte göra i närheten av markkabeln när den är i drift?

När kabeln är nedgrävd ligger den på ett djup av ca 1,5 meter. Det innebär att jordbruk kan bedrivas ovanför markkabeln precis som vanligt. Däremot inte skogsbruk.

Det är väldigt viktigt att vara försiktigt när grävarbeten ska göras i närheten av markkabeln. Annars finns risker för olyckor. Svenska kraftnäts kablar är väl isolerade med ett tjockt hölje, men detta hölje är också mycket ömtåligt. Ovanför kablarna finns varselskydd av plast som ska ge maskinförare och grävande personal en varning innan kabeln träffas. 

webbplatsen Ledningskollen.se. kan du få reda på om Svenska kraftnät har markkablar där du planerar att gräva. Mer information om verksamhet vid kablar finns på webben i dokumentet "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet".

På bilden nedan syns ett tvärsnitt av ett kabeldike.