Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hansa PowerBridge

Varför byggs Hansa PowerBridge?

Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel. Förbindelsen bidrar därmed till att trygga elförsörjning av södra Sverige genom en ökad importkapacitet från Tyskland. Behovet av att transportera el till Sydsverige kommer att förstärkas ytterligare av den planerade kärnkraftsavveckling i Ringhals och Oskarshamn.

Hansa PowerBridge är också viktig ur klimatsynpunkt. En stark integration mellan Europas stamnät är en förutsättning för att vi ska kunna nå EU:s klimatmål om att öka andelen förnybar elproduktion, som vindkraft och vattenkraft, och samtidigt minska behovet av fossilbaserad produktion på kontinenten. I Skandinavien finns stora mängder reglerbar vattenkraft och storskaliga utbyggnader av förnybar elproduktion planeras i både Sverige och Norden. Den ökade handelskapaciteten mellan Sverige och Tyskland gör det möjligt att exportera större mängder förnybar energi till kontinenten i perioder med överskott i Norden. Den medger också import när överskott i resten av Europa ger lägre priser än i Norden. En starkare koppling till kontinenten genom Hansa PowerBridge fyller därför en viktig funktion i strävan mot en hållbarare och klimatvänligare europeisk elförsörjning.

Sammanfattningsvis bidrar Hansa PowerBridge till en större marknadsnytta, samhällsekonomiska vinster, ökad driftsäkerhet och förutsättningar för en klimatvänligare elförsörjning med ökad andel förnybar produktion.