Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hjälta

Stärkt stamnät i Sollefteå

Vi planerar för en ny ledning, ledningsåtgärder och byggnation av ett nytt ställverk i Hjälta-området i Sollefteå kommun. Detta gör vi för att stärka nätet och möjliggöra anslutning av mer vindkraft till stamnätet.

Vi planerar att bygga en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och Hjälta kopplingsstation. Vi ska också bygga ett nytt ställverk i Helgum, cirka 10 km väster om Långsele.

I samband med detta kommer vi även att dra om den 220 kV-ledning som går mellan Hjälta och Stadsforsen i dag. Den kommer i stället att gå mellan Hjälta och Helgum. Vi planerar även att dra om en ledning som sedan ska gå mellan Forsse kraftverk och Stadsforsen. 

Dessa arbeten gör vi för att öka ledningarnas livslängd, öka driftsäkerheten och stärka nätets överföringskapacitet. Genom dessa åtgärder möjliggör vi även för anslutning av mer vindkraft i området. 

Vi planerar att vara klara med arbetet med ställverket sommaren 2018. Vi avslutar ledningsåtgärderna i november 2019. 

Drifttagning hösten 2019

För att kunna ansluta mer vindkraft till stamnätet har vi på Svenska kraftnät sedan våren 2017 byggt om flera ledningar samt en byggt en ny station i Hjälta. Sommarens skogsbränder har tyvärr medfört att vi inte kan ta ledningarna och stationen i drift förrän nästa år.

I vår startat arbetet med ledningsåtgärder i Hjälta

Svenska kraftnät arbetar för att förstärka det svenska stamnätet för el och möjliggöra anslutning av mer vindkraft i Sollefteå. Under våren 2017 påbörjades den nya stationen Helgum och åtgärderna i den befintliga stationen i Hjälta. I februari 2018 startar vi arbetet med ledningarna i området.

Transporter våren 2017

Under arbetet med stationerna Hjälta och Helgum kommer vi under våren 2017 ha en del transporter för avverkning och transport av jordmassor och material.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Förberedande markarbeten för station Våren 2017
Byggstart för station Våren 2017
Skogsavverkning för ledningar Vintern 2017/ 2018
Entreprenad ledningsåtgärder T.o.m november 2019
Drifttagning Juni - november 2019