Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hjälta

Drifttagning hösten 2019

För att kunna ansluta mer vindkraft till stamnätet har vi på Svenska kraftnät sedan våren 2017 byggt om flera ledningar samt en byggt en ny station i Hjälta. Sommarens skogsbränder har tyvärr medfört att vi inte kan ta ledningarna och stationen i drift förrän nästa år.

Arbeten på flera platser i Hjälta

För att kunna ansluta mer vindkraft i Sollefteå bygger vi en ny ledning mellan Hjälta kraftverk och stamnätsstationen i Hjälta. Vi bygger även en ny station i Helgum och genomför flera ledningsåtgärder i området. Sedan februari 2018 har vår entreprenör Otera Ratel avverkat skog, gjutit fundament och rest stolpar. I juli fick vi dock avbryta arbetet på grund av den extrema torkan och risken att bränder startas, vilket har medfört att vi inte har kunnat ta de nya ledningarna och stationen i drift 2018 som planerat.

Just nu fortsätter vi med flera ledningsåtgärder och markarbeten i Hjälta-området. På de platser där entreprenören finns är det ökad rörelse och arbeten med bland annat grävmaskiner. Den nya stationen i Helgum är färdigbyggd och kommer att tas i drift i samband med att samtliga ledningsåtgärderär klara.

I dagsläget beräknar vi drifttagning till i höst nästa år. Det är först då det är praktiskt möjligt att göra avbrott på befintliga ledningar i området, vilket krävs för att kunna ta stationen och våra nya ledningar i drift.