Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hjälta

I vår startat arbetet med ledningsåtgärder i Hjälta

Svenska kraftnät arbetar för att förstärka det svenska stamnätet för el och möjliggöra anslutning av mer vindkraft i Sollefteå. Under våren 2017 påbörjades den nya stationen Helgum och åtgärderna i den befintliga stationen i Hjälta. I februari 2018 startar vi arbetet med ledningarna i området.

Som en del i arbetet med att möjliggöra mer anslutning av vindkraft i Sollefteå planerar vi att bygga en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och Svenska kraftnäts station i Hjälta. I februari påbörjar vår entreprenör Otera Ratel AB arbetet med att avverka skog där den kommande ledningen ska byggas och för de planerade ledningsåtgärderna vid Station Helgum. På platsen för den nya ledningen kommer vi att sedan fortsätta med att bygga fundament och resa stolpar. Den nya ledningen planeras stå klar hösten 2018. Under senare delen av våren och under sommaren kommer vi att gräva ner jordlina längs med den befintliga ledningen mellan station Hjälta och den nya stationen i Helgum. På denna sträcka kommer vi även dra nya linor och utföra underhållsåtgärder under sommar och höst. Vi planerar att ledningsåtgärderna är klara och att den nya stationen och ledningen tas i drift under hösten 2018. Vill du veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta vår entreprenör Otera Ratel AB:

Stefan Hedlund, Projektledare
Otera Ratel AB
Telefon 070- 687 27 00
stefan.hedlund@otera.se

Kristoffer Lundin,Platschef
Otera Ratel AB
Telefon 070- 5081060
kristoffer.lundin@otera.se