Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hjälta

Ny station och ny ledning för elöverföring i Långsele och Forse

Svenska kraftnät arbetar för att förstärka det svenska stamnätet för el och möjliggöra anslutning av mer vindkraft i Sollefteå. Med start våren 2017 planerar vi ett antal åtgärder för stamnätet i området kring Långsele och Forse.

I närheten av Forse bruk kommer vi att bygga en helt ny stamnätsstation, Helgum station. Mellan Hjälta kraftverk och Hjälta station planerar vi att bygga en ny 220 kV-ledning. Vi kommer utföra ledningsåtgärder på befintliga ledningar i området samt göra anpassningar i den befintliga stationen Hjälta utanför Långsele. Den nya stationen Helgum och åtgärderna i station Hjälta planerar vi att vara klara med under sommaren 2018 och ledningsåtgärderna under hösten 2018.

Station Helgum

Den nya stationen kommer att heta Helgum och placeras ca 10 kilometer väster om Långsele, se karta nedan. Arbetet med den nya stationen påbörjas under våren 2017 och entreprenören etablerar sig på platsen i april. Redan under mars har vi börjat med avverkning på platsen och en del transporter. Under våren och sommaren 2017 fortsätter vi med markarbeten för stationsområdet och sedan påbörjas montagearbeten för stationen.

Station Hjälta

Då vår nya station Helgum byggs behöver vi även göra
anpassningar i vår befintliga station Hjälta. Där etablerar entreprenören sig i april 2017 och börjar med mark- och betongarbeten. Efter sommaren påbörjas montagearbeten inne på stationen.

Ny ledning för elöverföring

Vi planerar att bygga en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och vår station i Hjälta. Just nu väntar vi på tillstånd från Energimarknadsinspektionen för att få bygga ledningen. Förutsatt att vi får tillstånd under våren 2017 kommer vi att avverka skog där den kommande ledningen ska byggas under vintern 2017/2018 . Då kommer vi även påbörja markarbeten för de planerade ledningsåtgärderna vid Station Helgum.
Under sommaren 2018 planerar vi att bygga den nya ledningen och sedan ta den och nya stationen Helgum i drift under hösten 2018.

Har du frågor om vårt arbete?

Välkommen att kontakta vår entreprenör i Helgum och Hjälta:
Jesper Zackrisson
Vattenfall Services Nordic AB
e-post: jesper.zackrisson@vattenfall.com
telefon: 070-555 95 04.