Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horndal - Avesta

Ålderstigen ledning ersätts mellan Horndal och Avesta

Vi förnyar en 220 kV-ledning mellan Horndal och Avesta som har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker försörjning av el.

Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Den västra ledningen, som till största delen byggdes 1936, är nu nära sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning till boenden, industrier och övriga samhällsfunktioner i området.

Rivs och ersätts med ny 220 kV-ledning

Under hösten inleder Svenska kraftnät projektet med att ersätta den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning. Vår preliminära tidplan är att ha den nya ledningen i drift till 2025. Den östra ledningen närmar sig också sin tekniska livslängd och kommer att behöva ersättas om ca 15-20 år.

Dialog med kommuner och lässtyrelser under hösten 2018

Under oktober 2018 träffar Svenska kraftnät berörda kommuner och länsstyrelser för att diskutera hur förnyelsen kan genomföras på bäst sätt för involverade parter. När grundläggande förutsättningar är utredda kommer fastighetsägare och närboende få mer detaljerad information om det fortsatta arbetet. Vår preliminära tidplan är att ha den nya ledningen i drift till 2025. Därefter rivs den befintliga ledningen.

Mer information inom kort

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och planeringsarbetet pågår i dialog med kommuner och länsstyrelser. Mer information om hur förnyelsen ska genomföras och hur processen ser ut kommer framöver.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet. Se kontaktuppgifter på sidan.