Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horndal - Avesta

Ålderstigen ledning ersätts mellan Horndal och Avesta

Vi förnyar en 220 kV-ledning mellan Horndal och Avesta som har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker försörjning av el.

Mer om projektet

Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Den västra ledningen, som till största delen byggdes 1936, är nu nära sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning till boenden, industrier och övriga samhällsfunktioner i området.

Läs mer om Horndal-Avesta under "Om projektet"

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2019
Samråd om ett sträckningsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen (Ei) 2021
Byggstart 2024
Drifttagning av ny ledning 2025
Rivning av befintlig ledning 2025