Åldrad ledning ersätts mellan Horred och Breared

Stamnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och ska ersättas med en ny ledning för att upprätthålla säkerheten i elförsörjning av södra Sverige.

Om projektet

Utredningskorridorer utvärderas i myndighetsdialog

Svenska kraftnät har identifierat två bredare utredningskorridorer som möjliga framkomlighetsalternativ för att placera ledningen inom. De ca 400 meter breda korridorerna utreds vidare och är föremål för myndighetsdialog med kommuner och länsstyrelser. Svenska kraftnät väljer sedan en av korridorerna att arbeta vidare med och inom den tas ett sträckningsförslag fram som vi sedan samråder om med berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter. Efter samrådet kan en slutlig sträckning arbetas fram som vi ansöker om koncession för. Den slutliga sträckningen har en bredd på runt 50 meter.

Mer information om processen med att hitta en lämplig sträckning finns under sidan Dialog och Samråd.

Se kartan över utredningskorridorerna nedan.

Filstorlek
Karta utredningskorridorer

Karta över de alternativa utredningskorridorerna som utreds för att slutligen kunna hitta en lämplig placering för ledningen inom. Korridorerna är ca 400 meter breda i utredningsfasen, men ledningens slutliga bredden blir ca 50 meter i en av korridorerna.

2018-12-11 14541

Om Horred-Breared

Ledningen som ska förnyas går mellan station Horred i Marks kommun och station Breared i Halmstad kommun. 400 kV-ledningen byggdes i mitten på 1950-talet och har nu nått den åldern att den behöver förnyas. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV luftledning byggs mellan stationerna. När den nya ledningen är färdigbyggd och tagen i drift kan den ålderstigna ledningen rivas.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 70 km. Varierar något beroende på i vilken sträckning ledningen förnyas.

Kommuner: Marks, Varberg, Hylte, Falkenberg och Halmstad.

Län: Västra Götaland och Halland

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer November 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Hösten 2019
Koncessionsansökan med vald sträckning 2021
Koncessionsbeslut Ei 2023
Byggstart 2026
Drifttagning av ny ledning 2028
Rivning av befintlig ledning 2028

Stamnätet på västkusten förnyas

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.