Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horred-Breared

Åldrad ledning ersätts mellan Horred och Breared

Stamnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och ska ersättas med en ny ledning för att upprätthålla säkerheten i elförsörjning av södra Sverige.

Om projektet

Den östra korridoren väljs för fortsatt utredning

Efter utredningar och myndighetsdialog har den östra utredningskorridoren valts för fortsatt arbete med att hitta en sträckning för ledningsförnyelsen Horred-Breared. Det innebär att ledningen kan byggas parallellt med befintliga stamnätsledningar istället för att gå helt i ny obruten mark.

Om Horred-Breared

Ledningen som ska förnyas går mellan station Horred i Marks kommun och station Breared i Halmstad kommun. 400 kV-ledningen byggdes i mitten på 1950-talet och har nu nått den åldern att den behöver förnyas. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV luftledning byggs mellan stationerna. När den nya ledningen är färdigbyggd och tagen i drift kan den ålderstigna ledningen rivas.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 70 km. Varierar något beroende på i vilken sträckning ledningen förnyas.

Kommuner: Marks, Varberg, Hylte, Falkenberg och Halmstad.

Län: Västra Götaland och Halland

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer November 2018
Samråd om utbyggnadsförslag Hösten 2019
Koncessionsansökan med vald sträckning 2021
Koncessionsbeslut Ei 2023
Byggstart 2026
Drifttagning av ny ledning 2028
Rivning av befintlig ledning 2028

Stamnätet på västkusten förnyas

Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.