Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Horred-Breared

Om projektet

Stamnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun är ålderstigen och behöver förnyas. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV luftledning byggs mellan stationerna. När den nya ledningen är färdigbyggd och tagen i drift kan den ålderstigna ledningen rivas.

Den drygt 7 mil långa luftledningen går mellan station Horred i Marks kommun och station Breared i Halmstad kommun. Ledningen är snart 60 år gammal och vid projektets förväntade avslut runt 70 år. Normalt beräknas den tekniska livslängden på motsvarande ledningar vara runt 90 år, men västkustklimatet med sältan från havet har påskyndat åldrandet och ledningen behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg elförsörjning till södra Sverige.

Ersätts med ny 400 kV-ledning i ny sträckning

Förnyelsen innebär att den ålderstigna ledningen mellan Breared och Horred rivs och ersätts av en ny ledning. Ledningen är idag delvis sambyggd i gemensamma stolpar med en annan stamnätsledning. Dagens avsevärt högre elöverföringsnivåer gör att ett stolpbrott som slår ut båda 400 kV-ledningarna inte längre är acceptabelt. Samhällsekonomiska analyser där faktorer som påverkan på närmiljön har vägts samman med svensk elmarknadsnytta, leveranssäkerhet, nätförluster och kostnader visar att gynnsammaste alternativet är att bygga isär ledningarna. Horred-Breared förnyas därför i en ny sträckning. När den nya ledningen är i drift, vilket är beräknat till 2028, kan den gamla rivas.

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på stamnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar teknisk fördelaktiga, driftsäkrare och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är enbast motiverat på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i stamnätet här

Om förnyelsebehovet i sydvästra
Sverige

Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av stamnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Förnyelseprojekten längs västkusten är:

Klicka här eller på bilden för att se kartan i större version

Granskad