Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kallhäll – Beckomberga

Rivning av ledning i västra Stockholm

Svenska kraftnät har rivit en luftledning mellan Kallhäll i Järfälla och Beckomberga i Stockholm. Rivningen var möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.

En ny struktur för Stockholmsregionens elnät

På uppdrag av regeringen har Svenska kraftnät tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Samarbetsprojektet kallas Stockholms Ström och består av drygt femtio delprojekt som kommer att pågå fram till år 2027. Tillsammans bygger vi nya stationer och förbindelser med kablar och luftledningar. 

Den nya nätstrukturen samt ytterligare förstärkningar som vi på Svenska kraftnät planerar i de västra delarna av Stockholm, projektet Storstockholm Väst, innebär att vi har kunnat riva ett antal äldre luftledningar, däribland den 220 kV-ledning som sträcker sig mellan Kallhäll och Beckomberga.

Rivningen skedde i två etapper

Rivningen av etapp 1 blev klar under våren 2018, rivningen av etapp 2 under hösten 2019. Den rivningen omfattade en sambyggd 220 kV-luftledning som ägdes av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande 70 kV-ledningar.

Efterarbeten

När vi har tog upp fundamenten behövde vi fylla igen stora håligheter i marken. Efter ett tag kan eventuella sättningar visa sig (dvs. att marken sjunker ihop) och det kommer vi att bevaka och åtgärda. Tillsammans med kommunerna gör vi först en slutbesiktning efter avslutad entreprenad och senare en efterbesiktning. Ni får gärna rapportera eventuella iakttagelser om t.ex. sättningar till oss på Svenska kraftnät.

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Rivning etapp 1 Henriksdal Beckomberga April 2017  våren 2018
Rivning etapp 2 Kallhäll Henriksdal Hösten 2018 – vinter 2019Filstorlek
Karta Kallhäll-Beckomberga med anslutande ledningar

2018-11-06 2809
Granskad