Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Krångede – Horndal

Vi drar om ledning vid Ljusdal

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

I vår tar vi den nya ledningen i drift

Sommarens skogsbränder har tyvärr medfört att vi tar ledningen i drift senare än planerat. Nu fortsätter vi att resa stolpar längs sträckningen vilket pågår under hela hösten.

Nu bygger vi ledningen runt Ljusdal

Med start under vintern 2017/2018 planerar Svenska kraftnät att flytta luftledningen som idag går genom Ljusdal. Som vi informerat om tidigare kommer den nya sträckningen att gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation söder om Ljusdal.

Välkommen till informationsmöte 16 november

Med start under vintern 2017/2018 planerar Svenska kraftnät att flytta luftledningen som idag går genom Ljusdal. Den nya sträckningen att gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation söder om Ljusdal.

I vinter startar arbetet med elledningen runt Ljusdal

Med start under vintern 2017/2018 planerar Svenska kraftnät att flytta luftledningen som idag går genom Ljusdal. Som vi informerat om tidigare kommer den nya sträckningen att gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation söder om Ljusdal.

Markundersökning våren 2017

Inför arbetet med den nya ledningen runt Ljusdal kommer vi att utföra undersökningar av markförhållanden där stolparna för ledningen kommer att stå.

Välkommen till öppet hus 30 november i Ljusdal

Onsdagen den 30 november är du välkommen till öppet hus där vi finns för att svara på dina frågor om arbetet med den nya ledningen förbi Ljusdal samt rivning av de befintliga ledningarna genom och väster om Ljusdal.

Nu flyttar vi elledningen genom Ljusdal

Med start under 2017 planerar vi att flytta luftledningen som idag går genom Ljusdal. Den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation söder om Ljusdal.

Ny väg för elledning vid Ljusdal

Med start under 2017 planerar Svenska kraftnät att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Fakta om Krångede-Horndal

Elledningen som går genom Ljusdal flyttas för att i stället gå runt Ljusdal. Den nya ledningen ansluter till den befintliga stationen Kläppa i södra Ljusdal. När den nya ledningen är klar kommer den befintliga ledningen att rivas. 

Längd: 8,5 km

Teknik: 220 kV-luftledning för växelström

Tidplan

HändelseTidpunkt
Förberedelser och skogsavverkning Vinter 2017/2018
Byggstart Vår 2018
Vi bygger ledningen Vår, sommar och höst 2018
Drifttagning Höst 2018
Rivning

När vi fått tillstånd från Energimarknadsinspektionen river vi de befintliga ledningarna.