Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Långbjörn – Storfinnforsen

Om projektet

Svenska kraftnät planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka stamnätet i Sollefteå kommun. Den nya ledningen behövs för allt mer el produceras i norra Sverige – en ökning som ställer högre krav på stamnätets kapacitet. 

Stamnätet behöver förstärkas när elproduktionen ökar i norr

Norra Sverige producerar allt mer förnyelsebar el i form av både vind- och vattenkraft. Det beror på att fler vindkraftsparker byggs och att effekten höjs i vattenkraftverken. För att stamnätet ska klara av att ta emot den växande elproduktionen behöver det förstärkas med en ny ledning.

En ny ledning stärker stamnätet och minskar risken för strömavbrott

Genom att bygga en ny ledning ökar vi stamnätets kapacitet. Med ökad kapacitet kan stamnätet transportera större mängder el på ett säkert sätt. Det minskar risken för att nätet överbelastas, vilket kan leda till strömavbrott.

Ny luftledning planeras mellan Långbjörn och Storfinnforsen

Vi planerar en ny luftledning norr om Ramsele i Sollefteå kommun mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen. I likhet med det övriga stamnätet kommer ledningen att byggas för växelström. Luftledningen blir ungefär 35 km lång och kommer till största delen att gå genom skogsmark. I dagsläget planerar vi att börja bygga ledningen under 2019 och ta den i drift år 2020.

Granskad