Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Lindbacka – Östansjö

Om Lindbacka – Östansjö

Svenska kraftnät planerar en ny ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka stamnätet från Östra Svealand, mot Västerås och Örebro, vidare ner till södra Sverige. Förstärkningen behövs för att stamnätet ska kunna ta emot den ökade elproduktionen i området.

Stamnätet behöver förstärkas när elproduktionen ökar

Mellersta Sverige producerar allt mer el som stamnätet måste kunna ta hand om. För att elen ska kunna transporteras säkert till elanvändarna förstärker vi stamnätet från Östra Svealand, mot Västerås och Örebro, vidare ner till södra Sverige. En ny ledning mellan Lindbacka och Östansjö är en del i det arbetet.

I mellersta Sverige sker flera utvecklingar som bidrar till den ökade elproduktionen:

  • Flera vindkraftsparker byggs, bland annat i Örebroområdet.
  • Fenno Skan 2 togs i drift 2011 – en elförbindelse mellan Sverige och Finland.
  • SydVästlänken tas i drift 2019 – en ny elförbindelse mellan södra och mellersta Sverige.
  • Två kärnkraftblock i Ringhals avvecklas och med det produktionsbortfallet ökar behovet av överföring av el i området.

Med en ny ledning kan andra ledningar tas bort

Svenska kraftnät planerar också att avveckla 220 kV-nätet i området runt Hallsberg och Örebro. På sikt innebär det att vi kan ta bort sådana ledningar i bland annat Hallsberg tätort. Den nya ledningen bidrar till att göra avvecklingen möjlig genom att förstärka 400 kV-nätet.

Ledningen är en viktig förutsättning för SydVästlänken

Ledningen mellan Lindbacka och Östansjö är dessutom en viktig förutsättning för SydVästlänken – en stamnätsförbindelse mellan Närke och Skåne. Förbindelsen har en viktig funktion i att transportera el från mellersta Sverige, som producerar mer el än man behöver, till södra Sverige som har ett underskott av el.

Läs mer om SydVästlänken.

Ledningen ersätter en 220 kV-ledning

Den planerade ledningen är en 400 kV luftledning för växelström som kommer att gå från station Lindbacka strax väster om Örebro till station Östansjö strax väster om Hallsberg – en sträcka på ca 27 kilometer. Ledningen byggs i samma sträcka som det idag går en 220 kV-ledningen, med undantaget för ledningens ändar som byggs i ny sträckning. 220 kV-ledningen kommer att rivas.

Här kan du läsa mer om vad som händer i projektet just nu.

 

Granskad