Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Ny ledning mellan Sverige och Finland

VI planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Utökad utredningskorridor öster om Isovaara

Tillägg till nyhet om utredningskorridor den 14 juni 2019. Den korridor som Svenska kraftnät utreder, för att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv, har utökats något för sträckan öster om Isovaara.

En utredningskorridor är vald

Efter utredningar och myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt en utredningskorridor. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv.

Inventering av natur- och kulturvärden

I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Myndighetsdialog under hösten 2018

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Under hösten 2018 inleds samtal om den planerade ledningen med bland annat berörda kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2019/2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2020
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025