Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Ny ledning mellan Sverige och Finland

VI planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Inventering av natur- och kulturvärden

I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Myndighetsdialog under hösten 2018

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Under hösten 2018 inleds samtal om den planerade ledningen med bland annat berörda kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Tidplan

HändelseTidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2019
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2020
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025