Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Messaure - Keminmaa

Ny ledning mellan Sverige och Finland

VI planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Nytt om Messaure - Keminmaa

Inför kommande samråd

Nu pågår förberedelserna inför samrådsperioden för den planerade ledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Under samrådsprocessen kan du som berörs av Svenska kraftnäts utbyggnadsplaner lämna dina yttranden.

Utökad utredningskorridor öster om Isovaara

Tillägg till nyhet om utredningskorridor den 14 juni 2019. Den korridor som Svenska kraftnät utreder, för att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv, har utökats något för sträckan öster om Isovaara.

En utredningskorridor är vald

Efter utredningar och myndighetsdialog har Svenska kraftnät nu valt en utredningskorridor. Den ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den planerade ledningen mellan Messaure och finska gränsen vid Torne älv.

Inventering av natur- och kulturvärden

I maj 2019 inleder Svenska kraftnät inventeringar av natur- och kulturvärden för en planerad stamnätsledning i området mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Keminmaa i Finland.

Stöd från EU för teknisk utredningsfas

Kommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa har fattat beslut om stöd för den tekniska utredningsfasen till projekt Messaure-Keminmaa.

Myndighetsdialog under hösten 2018

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid att bygga en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Under hösten 2018 inleds samtal om den planerade ledningen med bland annat berörda kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Project of Common Interest (PCI)

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Utreder området och identifierar utbyggnadsförslag 2018
Samråd om utbyggnadsförslag 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen 2021
Beslut om tillstånd 2022
Planerad byggstart 2024
Planerad drifttagning 2025