Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Midskog

Om projektet

Svenska kraftnät planerar att flytta och förnya stamnätsstationen Midskog. Stationen är byggd på 1950-talet och den uppfyller inte dagens krav på driftsäkerhet och måste därför förnyas. I och med förnyelsen kommer stamnätets flexibilitet och driftsäkerhet att förbättras och risken för störningar i elförsörjningen att minska.

Midskogs stamnätsstation ligger vid Indalsälven, omkring 30 km öster om Östersund, och är Svenska kraftnäts största transformatorstation sett till antalet 400- och 220 kV-fack. Bredvid stationen ligger också en regionnätsstation som ägs av Jämtkraft Elnät AB.

Stationen har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför moderniseras. Den ska också anpassas för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Ett nytt stationsområde skapas cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet. Det nya stationsområdet kommer att innehålla Svenska kraftnäts stamnätsstation med 400 kV- och 220 kV-ställverk samt Jämtkrafts regionnätsstation med 130 kV-ställverk. Området blir ca 7 hektar stort, motsvarande 10 fotbollsplaner.

Svenska kraftnäts del av projektet är uppdelat i två entreprenader. Den första entreprenaden omfattar det nya stationsområdet och den andra entreprenaden omfattar de ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kopplas ihop med stamnätet. Under hösten 2019 planerar vi att ta den nya stationen i drift.

Granskad